Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK VELİLERİN ÇOCUKLARININ ANADİLLERİNİ ÖĞRENME SORUNLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ:ALMANYA ÖRNEĞİ
(OPINIONS OF THE TURKISH PARENTS ABOUT THE PROBLEMS OF THEIR CHILDREN DURING LEARNING MOTHER LANGUAGE: GERMANY CASE )

Author : Mustafa ARSLAN  & Nazım DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 80-87
583    339


Summary

Bu çalışmada Almanya’da yaşayan Türk velilerin çocuklarının anadillerini öğrenme sorunlarına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılımıştır. Bireyin kendi öz kültürünü aldığı almaya başladığı ilk ortam ailedir. Kültür içerisinde en temel unsur anadilidir. Almanya’da yaşamak durumunda olan çocukların kendi kimliklerini ve dillerini edinmelerinde onlara yardımcı olacak en birinci etken ailelerdir. Okul ve çevreyle bu tamamlanmaya çalışılsa da aile işin merkezindedir. Bu bağlamda velilerin, çocuklarının anadillerini öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri çok önemlidir. Nitel araştırma kapsamında ilgili kaynaklar taranarak ve uzman görüşü alınarak görüşme yoluna dayalı bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Veliler üzerinden topalanan veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Veli görüşüne göre elde edilen bulgulara göre Almanya’da yaşayan çocukların anadillerini öğrenme yolunda karşılaştıkları sorunların başında Almanya şartlarında anadili eğitimi yapacak uzman eğitimcilere gereksinim duyulmaktadır. Çocukların anadili eğitiminde motivasyonsuzluk yaşadıkları, dört temel dil becerisini beklenen düzeyde kullanamadıkları belirlenmiştir. Ana dili eğitim müfredatının ve kullanılan ders materyallerinin ihtiyacı karşılamadığı saptanmıştır. Velilerin anadili eğitimi noktasında çocuklarına gereken desteği sağlayamadıkları anlaşılmıştır.Keywords
Türk Veliler, Almanya, Türkçe, Anadili, Çocuklar, Öğrenme.

Abstract

In this study, it is tried to determine the opinions of Turkish parents living in Germany on their children's problems of learning their mother tongue. The first environment in which the individual begins to receive his own culture is his family. The most basic element in culture is mother tongue.The first factor in helping children to live their own identity and language in Germany is their families. Although there are some other factors like Schools and Environments which may support on this the family is key factor. In this context, the opinions of parents about the problems they encounter in the process of learning their childrens mother tongue are very important. Within the scope of qualitative research, a data collection tool based on the interview method was developed by scanning relevant resources and taking expert opinion. Data collected from parents were analyzed in the SPSS program. According to findings from parents' opinions, the main problem of the Children living in Germany in the way of learning their mother language is the lack of expert trainers. It has been identified that children are not motivated in their mother tongue education and can’t use the four basic language skills at the expected level. It was determined that insufficient the main language education curriculum and course materials used. In addition, it has been identified that parents cannot provide their children with the necessary support during their mother tongue education.Keywords
Turkish Parents, Germany, Turkish Language, Mother Language, Children, Learning

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri