Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanayi İşletmelerinde Dönüşümcü Liderlik Algısının Takım Öğrenmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü
(Analyzing The Effect of Transformational Leadership Perception on Team Learning in Industrial Organizations: The Mediating Role of Affective Commitment )

Author : Rabia Yılmaz    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 23
Page : 214-229
    


Summary

Dönüşümcü liderliğin üst düzeyde olduğu örgütlerde çalışanlar içinde bulundukları takımla ve dolayısıyla örgütle duygusal bir bağ kurarlar ve adeta diğer takım üyeleri ile kenetlenirler. Bu bağlamda çalışanlar takım başarısını artırmak için daha çok öğrenmeye ve öğrendiklerini diğer takım üyelerine öğretmeye çabalarlar. Bu durumda takım öğrenmesi üst seviyelere çıkar ve bunun sonucunda takımın ve örgütün etkinliliği ve verimliği artar. Bu doğrultuda çalışmada, dönüşümcü liderliğin takım öğrenmesi üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada anketler, İSO birinci ve ikinci 500 büyük sanayi işletmeleri kapsamında yer alan ve Ankara ilinde faaliyet gösteren taşıt araçları sanayi işletmelerinde görev yapan örgüt içinde takımlaşmış olarak çalışan 161 beyaz yakalı çalışan üzerinde uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre dönüşümcü liderliğin takım öğrenmesinin üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın yarı aracılık rolü saptanmıştır. Ayrıca idealleştirilmiş etkinin/karizmanın, ilham verici motivasyonun ve bireyselleştirilmiş ilginin takım öğrenmesi üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın yarı aracı bir role sahip olduğu bulunmuştur.Keywords
Dönüşümcü liderlik, Takım Öğrenmesi, Duygusal Bağlılk, İSO.

Abstract

In organizations where transformational leadership is at a high level, employees establish an emotional bond with their team and thus with the organization, and almost become familiar with other team members. In this context, employees attempt to learn much more and teach other team members what they have learned in order to increase team success. In this case, team learning reaches higher levels and as a result of this, the effectiveness and efficiency of the team and the organization increase. Accordingly, in this study, it is aimed to examine the mediating role of affective commitment in the effect of transformational leadership on team learning. In the study, the questionnaires were conducted with 161 white-collar employees teamed up in the organization located at the motor vehicles industrial organizations operating in Ankara which are included within the scope of the ISO first and second 500 largest industrial organizations. According to the analysis results, the semi-mediating role of affective commitment was found in the effect of transformational leadership on team learning. It was also found that affective commitment had a semi-mediating role in the effect of idealized influence/charisma, inspirational motivation, and individualized consideration on team learning.Keywords
Transformational Leadership, Team Learning, Affective Commitment, ISO.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri