Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OYUNCAK MÜZELERİ VE ZİYARETÇİ DENEYİMLERİ
(TOY MUSEUMS AND VISITOR EXPERIENCES )

Author : Özlem GÜNCAN  ; Meryem AKOĞLAN KOZAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 24
Page : 74-97
    


Summary

Oyun, çocuk gelişimi için önemli bir eylemdir. Oyun oynama materyaline ise “oyuncak” denir. Oyuncaklar, çocukların eğlence ihtiyaçlarını karşılamakla beraber, onların sosyal ve bilişsel gelişimlerine de katkı sağlamaktadır. Oyuncakların çocuk yaşamında unutulmaz olması, eski oyuncakların kullanılmasa bile birçok anıyı sembolize etmesi nedeniyle, günümüzde yetişkin bireyler için de önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla, eski oyuncakların sergilenmesi ile “oyuncak müzeleri” fikri ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, oyuncak müzeleri hakkında bilgi toplamak ve bu müzeleri ziyaret eden kişilerin bu müzelere yönelik ziyaretçi deneyimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada netnografya yönteminden yararlanılmıştır. Bu süreçte, ziyaretçilerin Google ve TripAdvisor platformlarında paylaştıkları elektronik yorumlardan yararlanılmıştır. Bu bağlamda, müzeler hakkında 4174 elektronik yorum internetten çekilip analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda sekiz ana tema elde edilmiştir. Bu temaların yorumlanması sonucunda; çocuk ziyaretçilerin %64,2’sinin, yetişkin ziyaretçilerin ise %90’nın bu müzeler hakkında olumlu duygu ve düşünceye sahip oldukları ve müze deneyiminden memnun kaldıkları görülmüştür. Ayrıca, oyuncak müzeleri yetişkinlerde çocukluk anılarına dönme ve nostaljik anlar yaşama, çocuklarda ise oyun oynayıp hoşça vakit geçirme ve oyuncaklarla etkileşime girme algısı da yaratmaktadır.



Keywords
Oyuncak, Oyuncak Müzesi, Netnografi.

Abstract

Play is an important action for child development. The material for playing games is called a “toy”. Toys not only meet the entertainment needs of children, but also contribute to their social and cognitive development. Since toysa re unforgettable in children’s life and symbolize many memories even if the old toysa re not used, they have become important for adult individuals today. Hence, the idea of “toy museums” has emerged with the wxhibition of old toys. This study has been prepared to gather information about toy museums and to determine the visitor experiences of those who visit these mueseums.netnography method has been used in the study. In this process, electronic comments shared by visitors on Google and TripAdvisor platforms have been used. In this context, 4174 electronic comments about museums have been taken from the internet and analyzed. As a result of the analysis, eight main themes have been obtained. As a result of the interpretation of these themes; it has been observed that 64.2% of the child visitors and 90% of the adult visitors have positive feelings and opinions about these museums and they are satisfied with this museum experince. In addition, toy museums create the perception of returning to childhood memories and experiencing nostalgic moments in adults, and also create the perception of children playing and having a good time and interacting with toys.



Keywords
Toy, Toy Museum, Netnography.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız yayınlanmıştır. 



    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mayıs sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mayıs tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.



Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri