Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAŞARILI VE BAŞARISIZ ŞİRKETLERDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN SUCCESSFUL AND UNSUCCESSFUL COMPANIES )

Author : SİBEL ORHAN  ; MUHAMMET GÜMÜŞ ; EMİNE KIZILKAYA ; AYŞENUR CEYLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 111-125
    


Summary

Dönüşümcü liderlik ve liderlik teorilerinin önemi üzerinde durulmuş ve bir yandan uygulama alanında ortaya çıkan sorunlar dikkate alınarak, incelenmiştir. Dönüşümcü liderliğin tanımı ve yönleri, çeşitli uzmanlar tarafından başarılı ve daha az başarılı şirketlerin fikirlerine dayalı olarak, araştırmamız da karşılaştırmalı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamız da, kullandığımız araştırma yöntemi, varsayımlar, evren, baz alınan örneklem grubu incelenmekte ve araştırma bulguları analitik tablolar çerçevesinde, betimleyici ve tümdengelimli istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmektedir. İstatistiksel testlerden elde ettiğimiz nihai sonuç gösteriyor ki, başarılı şirketler başarısız olan şirketlere oranla, daha fazla dönüşümcü liderlik uygulamalarına yer vermektedir.Keywords
Dönüşümcü Liderlik, İdealleştirilmiş Etki, İlham Verici Motivasyon, Entelektüel Uyarım, Kişiselleştirilmiş Düşünceler

Abstract

The importance of transformational leadership and leadership theory has been emphasized, and the emerging problems in the field of application are examined on the one hand. The definition and aspects of transformational leadership have been tried to be explained comparatively in our successful and more successful research by various experts. In our study, various descriptive and deductive methods are analyzed within the framework of the research method we use, assumptions, universe, our sampling research and our research analytical tables. The final result we obtained from statistical tests shows that successful companies include more transformational leadership practices than companies that fail.Keywords
Transformational Leadership, Idealized Effect, Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, Personalized Thoughts.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri