Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRSAL TURİZMİN GELİŞMESİNDE AB FONLARININ ROLÜ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
(THE ROLE OF EU FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM: VAN CITY CASE )

Author : Turgay OYMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 75-97
    


Summary

Ülkelerin ortak amacı yurttaşlarına daha müreffeh bir yaşam sunabilmek amacıyla iktisadi, sosyokültürel, siyasal alanlarda daha iyiyi hedefleyerek ona ulaşmaktır. Ülke refahından toplumun tüm kesimlerinin eşit olarak faydalanması gerekliliği kent ile kırsal bölgeler arasındaki farklılıkları azaltma çalışmalarını gündeme getirmektedir. Bu farkın azaltılması gelişmişliğin bir göstergesi olarak gelirin adil dağıtımından öte köyden kente göçün getirdiği sorunların önlenmesi, kırsalda yaşayan genç nüfusun azalarak, gıda arzında yaşanabilecek tehlikelerin önlenebilmesi için bir zorunluluk olmaktadır. Kırsal kalkınma kavramı kendi içinde tarımsal faaliyetlerin, hayvancılığın, yerel ürünlerin ve kırsal turizmin geliştirilmesi faaliyetlerini barındırmaktadır. Rekabetçi bir kırsal yapının oluşturulması, refahın yükseltilmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kırsal turizm önemli rol oynamaktadır. Kırsal turizm, turizmin belli aylardaki yoğunluğunun bütün yıla dağıtılmasını ve turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasını sağlamaktadır. Kırsal turizmin kalkınma hedeflerine yapabileceği tüm katkılara rağmen kırsal bölgelerde yaşayanların bu yatırımları öz kaynakları ile hayata geçirmeleri oldukça zor olmaktadır. Bu nedenle Ulusal Kalkınma Strateji Belgesinde üzerinde önemle durulan kırsal kalkınma kavramı Türkiye’nin AB adaylık sürecine yeni bir boyut kazanmıştır. AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Türkiye’de iki dönem olarak (IPARD I ve IPARD II) uygulanmaktadır. Bu programın desteklediği sektörlerden biride kırsal turizmdir. Çalışma kapsamında Van ilinde IPARD programlarından faydalanan 30 işletmenin tamamına ulaşılarak anket çalışması yapılmıştır. IPARD I programı döneminde on bir işletmenin kırsal turizm yatırımlarına hibe desteği aldığı, bu yatırımların tutarının 12.392.434 TL, aldıkları hibe tutarının ise 5.212.229 TL ve faydalanıcılarının ikisinin genç kadın girişimci olduğu görülmektedir. IPARD II programı incelendiğinde ise on dokuz işletmenin kırsal turizm yatırımlarına hibe desteği aldığı, bu yatırımların tutarının 58.556.313 TL, hibe tutarının ise 30.178.018 TL ve faydalanıcılarının on yedisinin genç ve kadın girişimci olduğu görülmektedir. IPARD I ve IPARD II programları incelendiğinde kırsal turizm yatırımlarının hem sayısında hem de yatırım tutarında artış olduğu, genç ve kadın girişimci ilgisinin arttığı görülmektedir. Bu durum IPARD programını konu alan çalışmaların istihdamı, işletme gelirlerin artırdığı ve işletmelerin hedeflerine ulaşmada yardımcı olduğu bulgularıyla uyumludur. Hibe destekleri ile Van ilinde kırsal turizm yatırımlarında artış yaşanmakta ve kırsalda yaşayanların refahına katkı sunulmaktadır.Keywords
Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, IPARD Programı

Abstract

The common goal of the countries is to achieve this goal by targeting the better in economic, sociocultural and political fields in order to provide a more prosperous life for their citizens. All segments of society should benefit equally from the welfare of the country. This necessity raises efforts to reduce the disparities between urban and rural areas. Reducing this difference is a necessity to prevent the problems caused by migration from rural to urban rather than just distribution of income as an indicator of development, and to prevent the dangers that may be experienced in food supply by decreasing the young population living in rural areas. The concept of rural development includes the development of agricultural activities, animal husbandry, local products and rural tourism within itself. Rural tourism plays an important role in creating a competitive rural structure, raising welfare and diversifying income sources. Rural tourism ensures that the intensity of tourism in certain months is distributed throughout the year and tourism revenues are spread throughout the country. Despite all the contributions that rural tourism can make to development goals, it is very difficult for those living in rural areas to realize these investments with their own resources. Therefore, the concept of rural development is emphasized in the National Development Strategy Document. The concept of rural development has gained a new dimension to Turkey's EU accession process. Instrument for Pre-Accesion Assistance Rural Development (IPARD) Programme in two periods in Turkey (IPARD IPARD I and II) are applied. Rural tourism is one of the sectors supported by this program. In the study, a survey was conducted by reaching all 30 enterprises benefiting from IPARD programs in Van province. When the province of Van is analyzed, it is seen that eleven enterprises received grant support for rural tourism investments during the IPARD I program, the amount of these investments was 12.392.434 TL and the amount of the grant they received was 5.212.229 TL. Two of these beneficiaries are young woman entrepreneurs. When the IPARD II program is examined, it is seen that nineteen enterprises receive grant support for rural tourism investments, the amount of these investments is 58.556.313 TL and the amount of the grant they received is 30.178.018 TL. Seventeen of these beneficiaries are young woman entrepreneurs. When IPARD I and IPARD II programs are examined, it is seen that both the number and the investment amount of rural tourism investments have increased and the interest of young woman entrepreneurs has increased. This is in line with the findings of the studies on the IPARD program that increase employment, business revenues and help businesses achieve their goals. With the grant supports, there is an increase in rural tourism investments in the province of Van and a contribution to the welfare of the rural residents.Keywords
Rural Development, Rural Tourism, IPARD Program

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri