Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Yapılan AFAD Gönüllülük Eğitimlerine İlişkin Görüşleri
(Opinions of Turkish Teacher Candidates Regarding AFAD Volunteering Trainings Conducted in Community Service Practices Course )

Author : Bayram Arıcı    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 319-328
    


Summary

Bu araştırma Türkçe öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersinde yapılan AFAD gönüllülük eğitimlerine ilişkin görüşlerini ortaya koyarak yapılan uygulamanın niteliğini belirlemektir. Görüşme yönteminin uygulandığı araştırmada öğretmen adaylarına araştırmacının hazırlayıp uzman görüşü aldığı görüşme soruları kullanılmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak yapılan uygulamanın olumlu/olumsuz yönleri ortaya konulmuştur. Ülkemizin bulunduğu konum, çevresinden geçen fay hatları ve küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı afetlerle karşı karşıya kalmaktayız. Çoğu durumda ne yapacağımızı bilmemekte, çaresizce birilerinin yardım etmesini beklemekteyiz. Ancak öğrencilerini hayata hazırlayan üniversitelerin bu yönde çalışmalar yapması gerekmektedir. Türkçe öğretmeni olarak atanacak öğrencilerin ülkenin her noktasına atanma ihtimalleri de göz önünde bulundurularak 2020-2021 öğretim yılının güz döneminde aldıkları Topluma hizmet uygulamaları dersinde AFAD gönüllüsü olup düzenlenen çevrimiçi eğitimlere katılan on iki öğrencinin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular gönüllülük-olumlu, gönüllülük-olumsuz, eğitim-olumlu ve eğitim-olumsuz temalarında toplanmıştır. Bu araştırmanın bütün eğitim fakültelerinde, bütün programlarda yetiştirilen öğretmen adaylarının AFAD gönüllüsü olup ilgili eğitimlere katılmalarına öncülük etmesi ve gönüllü sayısının artırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.Keywords
Türkçe öğretmeni adayları, topluma hizmet uygulamaları, eğitim fakültesi.

Abstract

This research aims to determine the quality of the practice by revealing the opinions of Turkish teacher candidates on AFAD volunteering training in the course of community service practices. In the study in which the interview method was applied, the interview questions prepared by the researcher and obtained expert opinion were used for the teacher candidates. Based on the data obtained, the positive / negative aspects of the application have been revealed. We are faced with disasters due to the location of our country, fault lines passing around it and global warming. In most cases, we don't know what to do and we desperately wait for someone to help. However, universities that prepare their students for life should work in this direction. Considering the possibility of the students who will be appointed as Turkish teachers to be appointed to every part of the country, the opinions of twelve AFAD volunteers who participated in the online trainings organized in the Social Service Practices course they took in the fall semester of the 2020-2021 academic year were collected using a semi-structured interview form. The data were analyzed using the content analysis method. The findings were collected under the themes of volunteering-positive, volunteering-negative, education-positive and education-negative. This research is expected to lead teacher candidates trained in all education faculties and all programs to become AFAD volunteers and contribute to the increase in the number of volunteers.Keywords
Turkish teacher candidates, community service practices, faculty of education.

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri