Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(ENSURING EFFICIENCY IN TAX AUDIT: TURKEY AS A CASE STUDY )

Author : Ahmet Arslan  ; Ekrem Dinçer  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 235-247
    


Summary

Devletin egemenlik gücüne dayanılarak elde ettiği gelir olan vergi kaynağının gelişmekte olan ülkeler nezdinde kamu harcamalarının finansmanı bakımından önemli olduğu pek tabiidir. Ancak söz konusu verginin gerekli yasal düzenlemelere uygunluğunun araştırılmasında karşımıza çıkan vergi denetiminin etkinliği de bir o kadar önem arz etmektedir. Bu çalışmada ülkemizde yer alan vergi denetimi ile son dönemde vergi denetiminde yer alan değişikliklerin denetim üzerinde etkinliği ve verimliliği ve diğer ülkeler nezdinde yapılan vergi denetimi mukayese edilerek değerlendirilmesi yapılacaktır.Keywords
Vergi Denetimi, Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Denetim Kurulu

Abstract

It is obvious that the tax, which is the income obtained by the state based on its sovereign power, is important in terms of financing public expenditures in developing countries. However, the efficiency of the tax audit, which we come across while investigating the compliance of the tax in question with the necessary legal regulations, is equally important. In this study, tax audit in our country, the effectiveness and efficiency of recent changes in the tax audit, and tax audit performed in other countries will be evaluated by comparison.Keywords
Tax Audit, Informal Economy, Tax Audit Board

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri