Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CARL SCHMITT'İN 'DÜŞMANLIK' TASAVVURU ÇERÇEVESİNDE TÜRKLÜK VE KAPİTALİZM/ABD 'DÜŞMANLIĞI'
(TURKISHNESS AND US/CAPITALISM 'HOSTILITY' WITHIN THE FRAMEWORK OF CARL SCHMITT'S IDEA OF 'HOSTILITY' )

Author : İdiris Demirel    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 200-225
    


Summary

ABD’de 2017 yılı içerisinde “Amerika’nın Hasımlarına/Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Kanunu” adıyla bir kanun çıkartılmıştır. Kanun kısaca CAATSA olarak da bilinmektedir. Kanun, o dönemin ABD Başkanı olan Trump’ın imzasıyla 02.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ABD, 2020 yılında bu kanunun kapsamına Türkiye’yi de dâhil etmiştir. Böylece Türkiye, ABD’nin kanun gücüyle ‘Resmî Düşmanı’ olmuştur. Bu mevzudaki temel problem şudur: Eğer ABD, Türkiye’ye/Türklüğe olan düşmanlığını bir kanun ile böylesine açık etmeseydi, arada bir düşmanlık olduğu düşünülmeyecek miydi? Başka bir söyleyişle, Türklük ve ABD arasında daha köklü ve daha bünyevî bir düşmanlık var mıdır, yok mudur? İncelemenin temel tezi Türklükle ABD ve ilgili bir şekilde kapitalizm arasında yok edilemez bir düşmanlığın var olduğu yönündedir. Bu düşmanlık, herhangi bir kanunla açık açık kayıt altına alınsa da, alınmasa da vardır. Türklük ve ABD arasındaki düşmanlık, C. Schmitt’in kavramlaştırdığı anlamda var-oluşsal bir düşmanlıktır. Bu incelemenin amacı Türklük ve kapitalizmi/ABD’yi aralarındaki Schmittyen düşmanlık açısından tahlil etmektir. İnceleme, siyasal bir muhtevadadır. Yöntem bakımından niceliksel değil niteliksel yaklaşım benimsenmiş olup belgesel araştırma yapılmıştır. Neticede ortaya, ilgili meselelere daha kapsayıcı ve analitik bakılmasını mümkün kılacak bulguların çıkacağı düşünülmüştür.Keywords
ABD, Düşmanlık, Modern-kapitalist-dünya-sistemi, Türkiye, Türklük

Abstract

In the USA in 2017, a law named “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” was enacted. The law is also known as CAATSA for short. The law entered into force on 02.08.2017 with the signature of Trump, who was the president of the United States at the time. The United States has included Turkey in the scope of this law in 2020. Thus, Turkey became the ‘Official Enemy’ of the United States ‘by force of law.’ The main problem here is the following: If the United States had not made its hostility to Turkey/Turkishness so clear by law, wouldn’t it have been considered that there was hostility between the two? In other words, is there a more fundamental and structural hostility between Turkey/Turkishness and the United States, or is there not? The main thesis of this study is that there is an indestructible hostility between Turkishness and the United States and in a related way, capitalism. This hostility exist, whether it is explicitly recorded by any law or not. Hostility between Turkishness and the United States is an existential hostility in the sense that C. Schmitt conceptualized it. The aim of this review is to analyze Turkishness and capitalism/the United States in terms of Schmittyen hostility between them. The review is in a political context. From the point of view of the method, a qualitative approach was adopted, not quantitative, and documentary research was conducted. As a result, it was thought that findings would emerge that would make it possible to look at the relevant issues more inclusive and analytical.Keywords
USA, Hostility, Modern-capitalist-world-system, Turkey, Turkishness

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri