Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EXPLORATION INTO THE DEBT RELIEF LAFFER CURVE FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS
(BORÇ YARDIMI LAFFER EĞRİSİ ÜZERİNE BORÇ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME )

Author : Kemal CAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 181-190
448    229


Summary

Debt overhang is a one of the major hindrances to the economic growth in the developing world. It generates a large disincentive for the economies and acts as quasi marginal tax which is an additional burden on a developing economy that is already in economic turmoil. This scenario is also unfavourable for the creditor as their expected payoff decreases dramatically. However, by means of a well-structured debt relief, a new allocation which Pareto dominates the debt overhang situation can be achieved. In the recent past, several attempts have been made, including HIPC by IMF and World Bank and Paris Club countries. Nevertheless, despite these attempts the debt sustainability in developing world is still a far-fetched phenomenon. Debt Relief Laffer Curve can be used as a tool to decide under which conditions a bailout in the form of debt relief could be successful.Keywords
Debt overhang, Debt relief, Debt Relief Laffer Curve, Sustainability, Pareto dominance

Abstract

Borç sarkması, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin önündeki en önemli engellerden biridir. Bu durum ekonomi üzerinde büyüme aleyhine şevk kırıcı etki yaparken aynı zamanda bir tür vergi gibi özellik göstererek zaten ekonomik sıkıntı içinde olan ülkeye ek yük bindirebilir. Bu durum bu ülkeye borç verenler açısından da bekledikleri borç geri ödemelerinde azalış gerçekleşeceği için istenmeyen bir durumdur. Ancak iyi tasarlanmış bir borç silme programıyla, borç sarkması durumuna göre Pareto üstün bir dağılım elde edilebilir. Yakın geçmişte, bu yönde, IMF ve Dünya Bankası tarafından HIPC ve Paris Klübü üyeleri tarafından da çeşitli girişimler gerçekleştirilmiştir. Ne var ki, günümüzde halen borç sürdürülebilirliği gelişmekte olan ülkeler için gerçekleşmesi pek yakın olmayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür bir borç yardımının hangi koşullar altında başarılı olabileceği konusunda fikir edinmek için Borç Yardımı Laffer Eğrisi bir araç olarak kullanılabilir.Keywords
Borç Sarkması, Borç Yardımı, Borç Yardımı Laffer Eğrisi, Sürdürülebilirlik, Pareto Üstünlük

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri