Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanat Yapıtlarına Yönelik Saldırı Eylemlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını
(The Past, Present and Future of Attacking Actions Against Artworks )

Author : Caner Yedikardeş    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 25
Page : 1-15
    


Summary

Geçmiş, bugün ve gelecek diyalektiğinde zamana eşlik eden öğelerden birisi olan sanat yapıtları, bir ülkenin siyasal, ekonomik yapılarının bir göstergesi olduğu kadar kültürel ve sosyal dokunun da referanslarıdır. Bu itibarla, bireyin aile içi eğitimi başta olmak üzere duyarlılık gelişimi, nitelikli sanat eğitimin önemi, sahiplenme içgüdüsü, koruma ve sahip çıkma duygusu yüksek bir toplum inşasının gerekliliği tartışmasızdır. Ancak bu idealize edilmiş düşüncenin dışında gelişen ve bir takım yaşanmış olan olumsuzlukların örnekleriyle sanat yapıtlarının başına gelenler bu çalışmanın konusudur. Bu çalışmada analitik bir bakış açısıyla ele alınan sanat yapıtlarının uğradığı saldırı ve vandalizm ile tanımlanabilir zarar verme eylemleri neden ve sonuçları bahse konu edilmiştir. Sanat yapıtlarının bilinçli/bilinçsiz tahrip edilmesi sorunu, özellikle heykel ve seramik heykel açısından irdelenmektedir. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle sanat yapıtlarına yönelik tahribatların sonrasında izlenen süreçlerin sanatsal, bilimsel, hukuksal ve sosyo-kültürel açıdan gereklilikleri ve bu temelde uygulamaların yeterlilik düzeyleri üzerinde tartışılmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, sanat yapıtlarının varlık nedenlerine, gerekliliklerine ve var olma sorunsalına ilişkin çok yönlü bir şekilde öneri içerikli çıkarımlar sunmaktadır.Keywords
Sanat Yapıtları, Seramik Heykel, Saldırı Eylemleri, Vandalizm.

Abstract

Artworks, which are one of the elements that accompany time in the dialectic of the past, present and future, are not only an indication of the political and economic structures of a country, but also the references of the cultural and social fabric. In this respect, the necessity of building a society with a high sense of ownership, protection and ownership is undisputed, especially in the family education of the individual, the development of sensitivity, the importance of qualified art education, the instinct of ownership, protection and ownership. However, what happened to the artworks with the examples of the negativities that developed outside of this idealized thought and which have been experienced is the subject of this study. In this study, the causes and consequences of the attacks and vandalism and the damaging actions that can be defined by the artworks, which are handled with an analytical perspective, are discussed. The problem of deliberate / unconscious destruction of works of art is examined especially in terms of sculpture and ceramic sculpture. With examples from the world and Turkey, the artistic, scientific, juridical and socio-cultural requirements of the processes followed after the destructions of the artworks and on this basis the competence levels of the practices are discussed. At the same time, this study offers suggestive inferences in a sophisticated way regarding the reasons for existence, necessity and the problem of existence of artworks.Keywords
Artworks, Ceramic Sculpture, Attack Actions, Vandalism.

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri