Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAZAK MİTOLOJİSİNDE ATIN BETİMLENMESİ
(THE DEPICTION OF THE HORSE IN KAZAKH MYTHOLOGY )

Author : Karim Baigutov  ; Sholpan AKBAYEVA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 26
Page : 39-49
    


Summary

Bu makalede at ile ilgili bazı mitolojik meseleler ele alınmıştır. Araştırmada sadece Kazak halkı ile ilgili değil, aynı zamanda Türk dünyasından da çeşitli örnekler verilmiş ve onların üzerinde durulmuştur. Kazak halkı için atın önemi, insanın hayatı ve günlük yaşamındaki yeri, özellikleri, mitoloji ve at gibi konulardaki çeşitli sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır. Kazaklar “At yiğidin kanadıdır” derler ki, bu sözün temelinde derin bir mitolojik anlam vardır. Yani at uçan bir hayvan olarak görülmektedir ve bu sadece mitik dünyada karşımıza çıkmaktadır. İşte, bunun gibi sözler, efsaneler ve hikâyeler sadece psikolojik, felsefi ve edebî açıdan ele alınmakla kalmamış, bunu ressamlar ve sanatçılar kâğıt üzerinde, tuvalde, heykel ve benzeri alanlarda da işlemişlerdir. Makalede bunların nasıl yapıldığı, hangi stilin kullanıldığı ve ortaya çıkan sanat eserinin sanatı ve insanları nasıl etkilediği, ne gibi bir değişim getirdiği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Kazak ressamların eserleri dikkate alınarak diğer halkların ressamları tarafından yapılmış çalışmalar tahlil edilmiş, yorumlanmıştır. Araştırmaya konu olan at ecdatlarımızla birlikte tarih boyunca var olmuş ve at tipi atalarımızın tarihinin önemli bir bölümünde çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olmuştur.Keywords
sanat, at, mit, resim, Kazak mitolojisi

Abstract

In this article, some mythological issues about the horse are discussed. In the study, not only the Kazakh people but also various examples from the Turkish world were given and they were emphasized. It has been tried to find answers to various questions about the importance of horses for Kazakh people, their place in human life and daily life, their characteristics, mythology, and horse. Kazakh peoples say "A horse is the wing of the brave", there is a deep mythological meaning behind this saying. In other words, the horse is seen as a flying animal, and it only appears in the mythical world. Here, such sayings, legends, and stories have not only been handled from a psychological, philosophical, and literary point of view but also painters and artists have worked on paper, canvas, sculpture, and similar fields. In the article, research has been done on how these are done, what style is used, how the resulting artwork affects art and people, what kind of change it brings. Considering the works of Kazakh painters, the works made by the painters of other peoples were analyzed and interpreted. The horse, which is the subject of the research, has existed throughout history with our ancestors and has had a versatile and complex structure is an important part of the history of our ancestors.Keywords
art, horse, myth, painting, Kazakh mythology

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri