Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOCUKLARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ÖVGÜ SÖZLERİNİN ÖĞRETMEN, ÖĞRETMEN ADAYI VE EBEVEYN AÇISINDAN ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE WORDS OF PRAISE USED IN COMMUNICATION WITH CHILDREN IN TERMS OF TEACHER, PROSPECTIVE TEACHER AND PARENT )

Author : ŞENGÜL İLGAR  ; Esra Örs  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 26
Page : 78-98
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı; öğretmen, öğretmen adayı ve ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurarken kullandıkları övgü sözlerini belirlemek ve çeşitli açılardan fark olup olmadığını çoklu bakış açısıyla ortaya koymaktır. Araştırmada, en sık kullanılan övgü sözcüklerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak 138 ilkokul öğretmeni, 275 ebeveyn ve 157 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Aferin sözcüğü ebeveyn, öğretmen ve öğretmen adaylarınca ortak olarak en sık kullanılan sözcüktür. Öğretmen, öğretmen adayları ve ebeveynlerin cinsiyeti, eğitim düzeyi, iletişim dersi/kursu alıp almamasıyla ile aferin sözcüğünü kullanma arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İkinci sırada ebeveynin en sık kullandığı sözcük seni seviyorum sözcüğü olurken öğretmenlerde çok iyi sözcüğü olmuştur. Üçüncü sırada ebeveyn büyüyorsun artık sözünü kullanırken, öğretmenler yapabileceğini biliyorum ve sana güveniyorum sözlerini kullanmışlardır. Bu çalışmada ebeveynlerin, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının az da olsa çocukları etiketleyici sözcükler kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İletişim, Ebeveynler, Öğretmenler, Öğretmen adayları, Övgü sözcükleri

Abstract

The main purpose of this research is to determine the words of praise used by teachers, prospective teachers and parents when communica-ting with children and it is to reveal whether it is different from various aspects or from multiple perspectives. It was used in the research, a questionnaire developed by researchers to identify the most frequently used words of praise. 138 primary school teachers, 275 parents and 157 teacher candidates participated in the study voluntarily. According to the findings; The word "well done" is the most commonly used word, by parents, teachers and prospective teachers. No statistically significant relationship between the gender of teachers, prospective teachers and parents, education level, whether they take communication lessons / courses, and using the word "well done". In the second place, the word "I love you" is the most -common word used by the parents, while the word "very good" has been in the teachers. In the third place, the parents used the words "you are growing up now" while the teachers used "I know you can do it" and "I trust you". The study concluded that parents, teachers and prospective teachers use the words labeling children, though a little.Keywords
Communication, Parents, Teachers, Prospective teacher, Words of praise

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri