Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 DÖNEMİNDE E-TİCARET SEKTÖRÜ İNCELEMESİ VE STRATEJİ ÖNERİLERİ
(-COMMERCE SECTOR REVIEW IN THE COVID-19 PERIOD AND STRATEGY RECOMMENDATIONS )

Author : Nazlı Yüceol  ; Esin CAN; Cemal ZEHİR; Ayşe Merve URFA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 353-367
    


Summary

Bu çalışma, Türkiye’de Covid-19 salgını ile birlikte e-ticaret sektörünün karşı karşıya kaldığı durumu incelemektedir. Çalışmada pandemi ile birlikte daha da önem kazanan e-ticaret sektörünün, Covid-19 sebebiyle yaşadığı olumlu ve olumsuz gelişmeler incelenmekte olup, sektörün gelişmesi için elverişli ve elverişsiz olan yönler analiz edilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak, Türkiye’de e-ticaret sektörünün SWOT analizi yapılarak sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sektöre yönelik fırsatlar ve tehditler değerlendirmeye alınmıştır. Sonrasında Türkiye’de e-ticaret sektörünün SWOT analizi, Covid-19 bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve trend analizi yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler bağlamında strateji önerileri yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ön plana çıkan başlıklar tedarik zincirleri ile ilgili düzenlemeler, dijital çağı yakalamak ve ayak uydurmak üzere izlenecek adımlar, değişen demografik yapıya uygun reklam ve tanıtım faaliyetlerinin tasarımı, temassız teslimat, yapay zekâ destekli kargo çözümleri, siber güvenliği sağlamak üzere atılacak adımlar, artan talebe karşılık izlenecek lojistik çözümleri ve izlenebilecek saldırgan ve savunmacı stratejiler olarak sıralanabilir.Keywords
E-ticaret, Covid-19, SWOT Analiz, Türkiye E-Ticaret Sektörü

Abstract

This study examines the situation faced by the e-commerce industry in Turkey with the Covid-19 outbreak. In the study, the positive and negative developments experienced by the e-commerce sector due to Covid-19, which has become even more important with the pandemic, are analyzed, and the favorable and unfavorable aspects for the development of the sector are analyzed. In this context, first, the SWOT analysis of the e-commerce sector in Turkey was done and the strengths and weaknesses of the sector and the opportunities and threats to the sector were evaluated. Subsequently, the SWOT analysis of the e-commerce sector in Turkey was evaluated in the context of Covid-19. Document analysis and trend analysis methods, which are among qualitative research methods, were used in the research. As a result of the findings, strategy recommendations were made in the context of strengths and weaknesses; opportunities and threats of the sector. As a result of the examinations made, regulations on supply chains, steps to be followed to catch up with the digital age, design of advertising and promotional activities suitable for changing demographics, contactless delivery, artificial intelligence supported cargo solutions, steps to be taken to ensure cyber security, logistics solutions to be followed in response to increasing demand, offensive and defensive strategies that can be followed, can be listed as the prominent topics.Keywords
E-Commerce, Covıd-19, SWOT Analysis, E-Commerce Sector in Turkey

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri