Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


European On the Move – Early Experience
(European On the Move – Early Experience )

Author : Ananda Majumdar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 27
Page : 166-178
    


Summary

Ortaçağ Avrupa'sının genişlemesi, Karolenj'in Orta Avrupa'daki pagan Saksonları ve Avarları fethetmesiyle on sekiz ve on dokuz yüzyıllarda başladı. İspanyolların ilk yüzyıllardaki yeni dünyaya hikayesi, Avrupa'nın dünyayı keşfetmesiydi. İngilizlerin Yeni Dünya'ya göçü önceki dönemde o kadar önemli değildi. Cape Town'da zorunlu göç yoluyla Hollanda yerleşimi, Avrupa yerleşiminin bir başka keşfiydi. Makalenin amacı, Avrupa kıtasının içinden Avrupa dışına kadar dünyanın her yerindeki göçmen yerleşimlerini bilmektir. Sonuç, Avrupa'nın Amerika, Asya ve Afrika'daki sömürge resmini şekillendirdi. Metodolojik süreç, nitel yaklaşımın belgesel analizi olarak e-kitaplar, çevrimiçi haber makaleleri gibi çevrimiçi kaynaklar aracılığıyla yapılmıştır. Makalenin öne çıkan sorusu, Avrupalıların dünya çapında yerleşim kurma sebepleri nelerdi?Keywords
Sömürgecilik, Filipinler'de İspanyol, Cape Town'da Hollandalı, SA, Atlantik Ötesi İngiliz Göçü, Yerleşim, Ticaret ve Dini Genişleme.

Abstract

Expansion of Medieval Europe started from the eighteen and nineteen centuries when the Carolingian conquest of the pagan Saxons and Avars in Central Europe. The story of Spaniards to the new world in the early centuries was a European exploration of the world. The British migration to the New World was not that significant during the earlier period. Dutch settlement through forced migration in Cape Town was another exploration of European settlement. The objective of the article is to know migratory settlement throughout the world from inside the European continent to Outside Europe. The outcome has shaped the colonial picture of European in America, Asia, and Africa. The methodological process has been done through online resources such as e-books, online news articles as a documentary analysis of the qualitative approach. The feature question of the article is what were the reasons for the establishment of a settlement by the Europeans worldwide?Keywords
Colonialism, Spaniard in the Philippines, Dutch in Cape Town, SA, English Migration in the Cross Atlantic, Settlement, Trade and Religious Expansion.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri