Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HALİME HATUN KÜMBETİ IŞIĞINDATARİHİ ESER RESTORASYONLARINDA YAPILAN BAZI HATALAR VE NEDENLERİNE DAİR BİR GÖZLEM
(AN OBSERVATION ON CERTAIN MISTAKES MADE IN THE RESTORATION WORK OF HISTORICAL BUILDINGS AND THE UNDERLYING REASONS IN LIGHT OF HALIME HATUN CUPOLA )

Author : Oktay BAŞAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 9
Page : 137-145
676    636


Summary

Farklı uygarlıklara ait çok sayıda eseri barındıran Anadolu, tarihi eser sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu zenginliği korumak ve geleceğe aktarmak adına son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmakta ancak, henüz arzu edilen noktaya ulaşılabilmiş değil maalesef. Tarihi eserlerin onarımı ve korunması son derece dikkat ve uzmanlık gerektiren bir iş olmasına rağmen, ülkemizde gerek toplumu oluşturan geniş bir kitlenin taşınmaz kültür varlığına gerekli hassasiyeti göstermemesi, gerekse onları koruma bilincinin henüz toplumun büyük bir kesimine tam olarak aşılanamamış olmasından ve geleneksel dokuyu koruma bilgisizliğinden olsa gerek, kimi zaman tarihi eser kimliğini taşıyan eserlerde telafisi mümkün olmayan tahribatlar yapılabilmektedir. Taşınmaz kültürel varlıklardan olan tarihi eserlerin tarihi belge olma özelliklerinden dolayı, elzem olmadığı müddetçe olabildiğince az müdahale edilmesine, eserin ömrünü uzatmak ve ileride oluşabilecek tahribatın önüne geçmek için bir yenileme değil, konservasyon ve sağlamlaştırma yöntemleriyle yapıyı korumaya özen göstermek gerekir. Bir çok yerde olduğu gibi ülkemizde de doğa ve insan kaynaklı bir takım tahribatları gidermek için restorasyon adı altında bazı müdahaleler yapılmaktadır. Ancak, ya zamanında gerekli müdahalelerde bulunulmadığından, ya da Halime Hatun Kümbetinde olduğu gibi yanlış bazı uygulamalar sonucunda farkında olmadan tahribatı hızlandıran uygulamalar yapılabilmektedir.Keywords
Gevaş, mezarlık, mezar taşı, kitabe, restorasyon.

Abstract

Anatolia that accommodates numerous works of art and monuments belonging to diverse civilizations is among the few geographies in the world in terms of great amount and diversity of historical buildings. Although significant work has been done to preserve and carry into the future this wealth, unfortunately the desired level has not been attained yet. Although the repair and maintenance of historical buildings is a work requiring great diligence and expertise, sometimes irreparable destructions could be caused in historical buildings and monuments due to the fact that a significant part of the society is not sensitive towards immovable cultural property and the awareness for preserving them has not been instilled in a great part of the society yet as well as the ignorance of preserving the traditional fabric. Since historical buildings as part of immovable cultural property are historical documents, it is a necessity to perform interventions on them as little as possible unless really necessary, and to preserve the buildings through conservation and consolidation methods rather than renovation in order to prolong their life and prevent any destruction that may happen in the future. As in many other countries, interventions could be made in Turkey as well under the name of restoration to remedy certain damages caused by nature and humans. However, there also may be some practices that unknowingly expedite such destruction because necessary interventions are not made on time or as result of wrong practices as in the case of Halime Hatun Cupola.Keywords
Gevaş, cemetery, tombstone, inscription, restoration

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri