Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA ALBERT CAMUS’NÜN DÜŞÜŞ ADLI ESERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
(A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE TURKISH TRANSLATIONS OF ALBERT CAMUS’S NOVEL ‘LA CHUTE’ IN TERMS OF TRANSLATION CRITICISM )

Author : Recep Hatipoğlu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 72-90
    


Summary

Özgün metnin ve çeviri metnin karşılaştırmalı çözümlemesinin düzenli bir biçimde yapıldığı çeviri eleştirisi, nitelikli çevirmen ihtiyacının artmasıyla giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Karşılaştırmalı çözümlemenin amacı, çeviri metnin hangi unsurların etkisi altında hedef dile aktarıldığı ve kaynak metinden sapmaların nedenlerini araştırmaktır. Bu çalışmada, dünyaca ünlü yazar Albert Camus’nün 1956 yılında yayımlanan Düşüş adlı eserinin üç farklı çevirmen tarafından Türkçe’ye yapılan çevirileri, çeviri eleştirisi bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Akademik anlamda bir felsefeci sayılmayan Camus, yine de önemli felsefî görüşler ortaya koymuş, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger gibi filozofların başlattığı geleneği izleyerek insanın dünya içindeki konumuna anlam ve eylem açısından bakmış, Hıristiyanlığın simgelerini kullanma çabasını yansıttığı Düşüş adlı eserinde, din dışı, insancıl bir ahlâk anlayışının kolaya kaçan biçimlerini zekice alaya almıştır. Camus’nün Düşüş adlı eserinin üç farklı çevirisini incelediğimiz bu çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada, kaynak metnin daha iyi anlaşılması amacıyla yazarın yaşadığı dönem, kişiliği, edebî kimliği, üslûbu ve vermek istediği mesaj açıklanmıştır; ikinci aşamada, kitabın tarihi, türü, içeriği ve dili, kelime seçimi ve hangi amaçla yazıldığı açıklanmıştır; ve üçüncü aşamada, kaynak metni oluşturan çeşitli cümleler rastgele seçilip, bu cümlelerin farklı üç çevirideki karşılıkları bulunmuş ve kaynak metindeki cümleler ile çeviri metinlerdeki karşılıkları arasındaki ilişki çeviri stratejileri ve Gideon Toury’nin erek-odaklı çeviri yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgularda, üç farklı çevirmenin çeviri için hangi stratejilerden yararlandıkları ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada amaç, çeviri metinlerin iyi-kötü şeklinde değerlendirilmesi değil, kaynak metin ve çevirileri arasında yapılacak karşılaştırmalı çözümlemeler için bir kaynak ortaya koymaktır.Keywords
Çeviri, Çeviri Eleştirisi, Çeviri Stratejileri, Çevirmen

Abstract

Translation criticism, which is a comparative analysis of the original text and the translated text in a methodical way, has become more important with the increasing need for qualified translators. The aim of the comparative analysis is to research under which factors the text was translated into the target language and to find the deviations from the source text. In this study, the three different Turkish translations of the novel ‘La chute’ written by the worldwide known writer Albert Camus and published in 1956 were examined comparatively in terms of translation criticism. Camus, who is not regarded as a philosopher academically, still presented important philosophical views and analyzed the position of man in the world from the point of meaning and action by following the tradition led by the philosophers such as Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche and Martin Heidegger. In his novel ‘La Chute’, in which he represented the effort of using the christian symbols, he made fun of easy-going forms of humanist and non-religious moral sentiment in a subtle way. This study, in which we studied the three different translations of ‘La Chute’ written by Camus, consists of three stages. In the first stage, the era in which the writer lived, his personality, his literary identity, his style and the message he wants to give were explained so that the source text can be understood better; in the second stage, the date of the book, its type, content and language, and the choice of words and the reason of writing were explained, and in the third stage, different sentences were chosen randomly from the source text and their equivalents were found in the three different translations, and then the relation between the original sentences and their equivalents in three different translations were examined in terms of translation strategies and Gideon Toury’s target-oriented approach. In the findings obtained in the study, the strategies that the three translators used to translate the text were presented. The aim here is not to evaluate the translations as good or bad, but to present a source for comparative analysis between a source text and its translations in the future.Keywords
Translation, Translation Criticism, Translation Strategies, Translator

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri