Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİZANS SANATINDA RUH ALGISI VE RUHUN BEDENDEN ÇIKIŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER
(Perception of The Soul in Byzantine Art and Views On The Separation of The Soul From The Body )

Author : Cahit KARAKÖK  ; Durmuş Gür; Sinan YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 28
Page : 32-47
    


Summary

Ölüm ve ruhun bedenden ayrılışı hakkında yazılmış teolojik açıklamalar, metinler, din adamlarının ifadeleri ve kutsal kitaplardaki konuyla bağlantılı bilgiler, bilim insanları tarafından defalarca incelenmiştir. Ruhun bedeni terk edişinde, ruhun sembolik görünümü, terk ettiği an, ruha yardımcı olan sembolik figürler ve ruhun ikonografisi hakkında daha önce ayrıntılı inceleme yapılmamıştır. Görsel açıdan Orta Bizans Dönemi’nde ortaya çıkan, 11.-12. yüzyıl arasında çeşitli gelişmelerle resimli el yazmaları ve özellikle duvar resimlerinde görülen konu, azalan teolojinin etkisiyle, gelişme gösteren hayal gücünün sanata yansıması olarak değerlendirilmiştir. Ruhun fiziki görünümü ile bedeni terk edişi, sembolik ve ikonografik açıdan incelenmiş, bu alanda bilgi sunan Eski Ahit ve Yeni Ahit’in dışında, teologlar ile din adamlarının görüşleri ele alınarak 11.-12. yüzyıl arasına tarihlendirilen örnekler, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Bizans, İsa, Melek, Meryem, Ruh.

Abstract

Abstract The theological explanations, texts, the statements of the clergymen, the related information given in the holy books on death, and the separation of the soul from the body were also investigated by scientists in the past. However, no detailed studies were conducted before on the symbolic appearance of the soul when the soul leaves the body, the moment it leaves the body, the symbolic figures that help the soul, and the iconography of the soul. The subject, which appeared in visual terms in the Middle Byzantine Period, and with illustrations in the manuscripts and especially in wall paintings with various developments between the 11th and 12th centuries, was later evaluated as the reflection of the developing imagination on art with the effect of the decreasing theology. The physical appearance and leaving the body of the soul were examined in symbolical and iconographical terms, and the samples dated between the 11th and 12th Centuries were evaluated comparatively by considering the views of theologians and clergymen aside from the Old Testament and the New Testament, which provided information in this field.Keywords
Keywords: Byzantium, Jesus, Angel, Mary, Soul.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri