Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADIN İŞGÜCÜ, KADIN İSTİHDAMI, GİRİŞİMCİLİK, KADIN GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ
(WOMEN'S LABOR FORCE, WOMEN'S EMPLOYEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND WOMEN ENTREPRENEUR SUPPORT )

Author : Serap SARIBAŞ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 163-170
    


Summary

Kadının iş hayatında yer alması ve kadın işgücü kavramının daha iyi bir şekilde anlaşılması 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi Devrimine dayandırmak mümkündür. Sanayi devrimiyle birlikte artık dünya değişmeye başlamış, buna paralel olarak işgücü konusunda da bir talebin ortaya çıktığı, mevcut taleplerin karşılanmasında kadın ve erkek bireylerin büyük rol oynadığı ileri sürülmektedir. Girişimci, herhangi bir ihtiyacı karşılamaya yönelik mal, hizmet gibi unsurları bir araya getirip bir ürün ortaya koyan kişi olarak ele alınabilir. Her girişim faaliyetinin belirli plan ve program dahilinde gerçekleşmesi sağlıklı bir işletme temeli atmanın olmazsa olmazıdır. Aksi halde zamanla iş döngüsünde yaşanacak maddi ve teknik sorunlar sebebiyle birçok işletmenin de iflas ve iş yeri kapatma durumuyla karşı karşıya gelmesi, var olan tüm birikimlerinizi kaybetmesi gibi durumlarla karşılaşması mümkündür. Kadının istihdamının düşük oranlarda seyretmesi tek bir nedene bağlanamamaktadır. Kadının doğurgan olması ve annelik görevinin olması, Türk toplumunun büyük bir kesiminde var olan gelenekselci aile bakışı, işveren kesimin daha çok erkek temelli istihdam yaklaşımları, kırsal kesimden büyük şehirlere göç hareketleri, başta kırsal kesimler olmak üzere kadınların eğitim düzeyindeki düşüklük gibi faktörler temelde esas alınabilir. Ülkemiz için konuyu ele almak gerekirse, birçok kurum ve kuruluş kadın girişimlerini desteklemektedir. Manevi olarak destek verilmesinin yanında maddi olarak da kurumlar kadınlara özel destekleme imkanları sunabilmektedir; KAGİDER, TOBB, KOSGEB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Yerel Yönetimler, Girişimcilik Vakfı vb. bunlardan sadece birkaçıdır.Keywords
Sürdürebilir Kalkınma, Toplumsal Cinsiyet, Pozitif Ayrımcılık

Abstract

Women's involvement in business life and better understanding of the concept women's labor force can be attributed to the Industrial Revolution that emerged in the UK in the 18th century. With the industrial revolution, the world has started to change, whereby it is suggested that demand for labor force has emerged, and women and men play an important role in meeting those demands. An entrepreneur can be defined as the person who gathers production factors to realize the production of economic good and services to meet the needs. Realizing every entrepreneurial activity within a certain plan and schedule is an integral part of laying the foundation of a healthy enterprise. Otherwise, it is possible for many enterprises to encounter undesired situations such as bankruptcy or closure and losing all existing savings because of financial and technical problems within the business cycle. It has been suggested that the continuous low rate of women's employment cannot be associated with a single reason. However, largely, the obstacles in women's employment can be listed as follows: traditional family structure, social value judgments, gender-oriented division of labor, weakness of the demand structure for women's work, low volume of employment in the society, rural-to-urban movement of migration, disintegration in agricultural production structure, low level of women's education and especially in professional areas, fertility of women, motherhood, deinstitutionalization of housework and childcare, and lack of mechanisms that facilitate introduction of women into the labor market. In Turkey, numerous institutions and organizations support women's entrepreneurship. Apart from moral support, institutions also provide financial support for women. Some examples of these institutions are KAGİDER, TOBB, KOSGEB, Chamber of Industry, Chamber of Commerce, local administrations, and Entrepreneurship Foundation etc.Keywords
Sustainable Development, Gender, Positive Discrimination

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri