Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE POLİTİK AKTÖRLERİN SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK ULUSAL BASINDA YER ALAN SÖYLEMLERİNİN ANALİZİ
(ANALYSIS OF DISCOURSES OF POLITICAL ACTORS IN TURKEY REGARDING SYRIAN REFUGEES IN THE NATIONAL PRESS )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 184-198
    


Summary

 “Arap Baharı” olarak nitelendirilen protesto hareketlerinin 2011 yılının başından itibaren Suriye’ye de sıçraması sonrasında yaşanan iç savaşla birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin önemli bir kısmı Türkiye’ye sığındı. Aradan geçen on yılda Türkiye’ye sığınan kişi sayısı 4 milyona ulaştı. Türkiye, yaşanan bu kriz karşısında insani hassasiyetler çerçevesinde açık kapı politikasını uygulamıştır. Bununla birlikte tarihi, dini ve kültürel gerekçelerle bu akın karşısında kayıtsız kalmayarak gerekli tüm yardımları ilk andan itibaren yapmaya çalışmıştır.

Bu çalışma, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere dair politik aktörlerin ulusal basında yer alan söylemlerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda Suriyeli sığınmacılarla ilgili her alanda yoğun tartışmaların yaşandığı 2017 yılı boyunca Yeni Şafak, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde yer alan “Suriye” ve “Suriyeliler” anahtar kelimesiyle bulunan haberler, Van Dijk’in söylem analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.

Çalışmanın temel bulgularına göre, geçici koruma altındaki Suriyelilerle alakalı politik aktörlerin söylemlerinin birlikte yaşama, yardımlaşma, ekonomik yük, ulusal tehdit ve vatandaşlık tartışmaları çerçevesinde şekillendiği görülmektedir.  Bu çerçevede iktidar ve muhalefete mensup politik aktörlerin söylemlerinde ciddi farklılıkların olduğu anlaşılmaktadır.Keywords
Türkiye, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Ulusal Basın, Politik Aktörler, Söylem Analizi.

Abstract

After the protest movements, which are described as the "Arab Spring", spread to Syria since the beginning of 2011, an important part of the Syrians, who had to leave their country with the civil war, took shelter in Turkey. Turkey has implemented an open door policy within the framework of humanitarian sensitivities in the face of this crisis. However, it did not remain indifferent to this influx for historical, religious and cultural reasons and tried to provide all necessary assistance from the very first moment.In the last ten years, the number of people who took refuge in Turkey has reached 4 million.

This study focuses on the discourses of political actors in the national press regarding Syrians under temporary protection in Turkey. In this context, the news with the keywords “Syria” and “Syrians” in the newspapers YeniŞafak, Cumhuriyet and Hürriyet throughout 2017, when intense discussions were experienced in all areas regarding Syrian refugees, was analyzed by Van Dijk's discourse analysis method.

According to the main findings of the study, it is seen that the discourses of political actors related to Syrians under temporary protection are shaped within the framework of discussions on living together, cooperation, economic burden, national threat and citizenship. In this context, it is understood that there are critical differences in the discourses of political actors belonging to the government and opposition.

 Keywords
Turkey, Syrians under Temporary Protection, National Press, Political Actors, Discourse Analysis.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri