Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL OYUN TEMELLİ YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE DİL BECERİ ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF STUDIES ON LANGUAGE SKILL AREAS OF DIGITAL GAME-BASED FOREIGN )

Author : İbrahim Yaşar Kazu  ; Hilal Kazu ; Murat Kuvvetli  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 29
Page : 117-127
    


Summary

Dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi son yıllarda yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ile birlikte oyun sektörü de ciddi anlamda gelişme kaydetmiştir. Bu durum sonucunda insanların dijital oyunlara olan ilgisi giderek artmıştır. Bu oyunların eğitim alanında kullanılması ise son yıllarda literatürde giderek artan bir konu hâline gelmiştir. Özellikle yabancı dil eğitiminde farklı beceri alanlarının kullanılmasına yönelik yapılan bu çalışmalarda öncelik kelime bilgisi olmuştur. Ancak teknoloji ve oyun sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte bu durum dil becerilerinin farklı alanlarda çalışma yapılması ihtiyacını doğurabilmektedir. Dijital oyun temelli yabancı dil öğrenimi son yıllarda yaygınlaşan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, küresel olarak çeşitli eğitimsel ve eğitim dışı bağlamlarda gerçekleştirilen dijital oyun tabanlı yabancı dil öğrenme beceri alanları üzerine bir analiz çalışmasını amaçlamaktadır. Literatür taraması 2010-2021 yılları arasında yapılmış güncel çalışmaları kapsamaktadır. Çalışma tarama modelinde olup içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında 145 akademik çalışma incelenmiş, 57 çalışma konu ile ilgili olmayanlar hariç tutularak belirlenen kriterlere göre kategorize edilmiştir. Veriler, IBM SPSS 26.0 kullanılarak frekans– yüzde olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için kodlama güvenirliği hesaplanmış ve %91 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre son yıllarda dijital oyun temelli yabancı dil öğretimi ile ilgili çalışmaların sıklığının arttığı gözlemlenmiş ve bu çalışmaların çoğunun kelime hazinesine odaklandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda dijital oyun temelli yabancı dil eğitimi ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda kelime dağarcığının yanı sıra okuma, yazma ve dinleme becerileri alanlarında da çalışmaların yapılması önerilmektedir. Dijital oyun temelli yabancı dil eğitiminde beceri alanlarını inceleyen bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
yabancı dil eğitimi, dijital oyunlar, dil becerileri, içerik analizi

Abstract

Digital game-based foreign language learning has grown as a popular topic in recent years. Vocabulary knowledge has been prioritized in this research, particularly in the application of several skill areas in foreign language teaching. However, with the rapid growth of technology and the game business, this circumstance may necessitate the study of language skills in a variety of fields. In recent years, digital game-based foreign language learning has grown as a popular topic. This study seeks to conduct a comprehensive investigation of the skill areas of digital game-based foreign language acquisition in diverse educational and non-educational situations throughout the world. The evaluation of the literature covers current investigations completed between 2010 and 2021. The research is in the scanning model, and it is being examined using the content analysis approach. Within the scope of the study, 145 academic papers were investigated, and 57 studies were classified according to the defined criteria, omitting those that were unrelated to the issue. IBM SPSS 26.0 was used to compute the data as frequency - percentage. To confirm the study's reliability, the coding reliability was computed and determined to be 91%. According to the findings of the study, the number of studies on digital game-based foreign language instruction has grown in recent years, with the majority of these studies focusing on vocabulary. As a consequence of this research, it is advised that future studies on digital game-based foreign language instruction should include reading, writing, and listening abilities in addition to vocabulary. This study is expected to contribute to the literature by assessing skill areas in digital game-based foreign language instruction.Keywords
foreign language education, digital games, language skills, content analysis

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri