Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Olay Çalışması: Bir Firma, Çift Pazar ve Bilgi Asimetrisi
(Event Study: One Firm, Two Markets and Information Asymmetry )

Author : Gizay DAVER    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 30
Page : 247-265
    


Summary

Bu çalışma Türkiye’nin tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü özelinde bir olay penceresi çalışmasıdır. İlgili sektörde yer alan bir firmanın 2020 ve 2021 yıllarında içerisinden geçmiş olduğu değişimler mercek altına alınmıştır. Çalışmada, Borsa İstanbul gelişen işletmeler pazarından, yakın izleme pazarına ve ardından ‘başarısızlık’ ile sonuçlanan eylemlere uzanan bir firma ‘hikayesi’ sunulmaktadır. 2022 yılı itibariyle sektörde listelenen iki firma kalmıştır. Sektör dışı kalan firma hem Sermaye Piyasası Kurulunun yaptırımlarına maruz kalmış hem de Pazar bozucu eylemlerde bulunmuştur. Unvan değiştiren firmanın tekrar değerlendirilmesi önemli bir konudur. Sektöre yeni girmek isteyecek firmaların onay ve faaliyet süreçlerinde daha sıkı denetim gereklidir. Küçük yatırımcının korunması için şeffaflığa önem verilmelidir. Sermaye piyasalarında ortak arzu edilen durum şeffaflığın sağlanmasıdır. Kamunun aydınlatılmasında aksaklıklar meydana geldiğinde piyasa işleyişi zedelenebilecektir. Örneğin, bilgi suistimali gibi finansal piyasa suçları ihtimali artacak ve finansal piyasanın yatırımcı çekme cazibesi azalacaktır. Bu olası gerçekleşmeler finansal piyasalar kanalıyla büyümeyi arzu eden ekonomiler için sorunlu noktalar olarak belirlenmektedir.Keywords
Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Olay Çalışması, Gelişen İşletmeler Pazarı, Yakın İzleme Pazarı.

Abstract

This study is an event window study specific to Turkey's agriculture, forestry and fishing sector. The changes that a company in the relevant sector has gone through in 2020 and 2021 are under the microscope. In the study, a firm 'story' is presented, ranging from the Borsa İstanbul emerging companies market to the close monitoring market(the watch list), and then to the actions that resulted in 'failure'. As of 2022, there are only two companies listed in the sector. The company, which was excluded from the sector, was both subject to the sanctions of the Capital Markets Board and engaged in market-distorting actions. More strict control is required in the approval and activity processes of the company that has changed the title and the companies that will want to enter the sector. As a prerequisite for the protection of small investors, transparency should be treated more strictly. The common desired situation in capital markets is to ensure transparency. When disruptions occur in public disclosure, the operation may be impaired. When such faulty situations arise, the probability of financial market crimes such as information fraud will increase, and the attractiveness of the financial market to investors will decrease. These possible realizations become clear as problematic points, for economies that want to grow through financial markets.Keywords
Financial Markets and Institutions, Event Study, Emerging Companies Market, Watch List

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri