Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE KIRSAL YOKSULLUKLA MÜCADELENİN ROLÜ
(THE IMPORTANCE OF RURAL POVERTY ON THE SUSTAINABILITY FRAMEWORK )

Author : Suna MUĞAN ERTUĞRAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 288-296
657    399


Summary

Günümüzde tüm ülkeler için yoksulluk ciddi bir problem olmaya devam ederken çevresel bozulmadan kaynaklanan ekonomik sosyal ve ekolojik olumsuzluklarda hız kazanmıştır. Özelikle hızlanan göç olgusu ile birlikte kentsel ve kırsal alanların belirgin şekilde ayrılması sorunların şiddetini ve yapısını da etkilemiştir. Kentsel ve kırsal yoksulluk şeklinde yapılan değerlendirme ise, sorunların kendi yapısı içinde ele alınması ve çözüm bulunması bakımından önemli olmaktadır. Ancak kırsal yoksulluk, kentsel yoksulluktan daha yoğun ve yaygın yaşanan bir olgudur. Göç olgusu ile hız kazanan kırsal yoksulluk, tüm dünyayı tehdit eder boyutlara ulaşmakta ve acil önlemler alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda yoksullukla mücadele sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için son derce önemli olmuştur. Çünkü yoksulluğun ekonomik ve sosyal etkileri sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Sürdürülebilirlik, en temel anlamı ile gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanmasını risk etmeden bugünün ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanmakla birlikte yoksulluk sorunu hem sürdürülebilirliğe engel hem sürdürülebilirliğin sağlanamamasının sonucudur. Yoksulluk sorununun çözümü için sürdürülebilirlik yaklaşımı ve yoksulluğun birlikte anlaşılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı giderek artan ve şiddetlenen yoksulluk sorunu içinde kırsal yoksulluğun sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmesidir. Bu kapsamda sürdürülebilir politikalar ile birlikte kırsal yoksulluk sorunun şiddetinin azaltılması ve çözüm yolları teorik çerçevede ele alınmaktadır.Keywords
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Yoksulluk, Kırsal Yoksulluk

Abstract

Poverty, which is a serious problem for all countries in these days, has gained momentum due to economic social and ecological problems resulting from environmental degradation. Especially, with the accelerating migration phenomenon, the distinctive separation of urban and rural areas has also affected the severity and structure of the problems. Assessment in the form of urban and rural poverty is important in terms of addressing the problems within their own structure and finding solutions. However, rural poverty is a more intense and widespread phenomenon than urban poverty. Rural poverty, which is gaining momentum with the phenomenon of migration, reaches dimensions that threaten the whole world and requires urgent measures to be taken. In this context, the fight against poverty has been of the last importance for the sustainable development because economic and social impacts of poverty affect sustainable development negatively. Essentially, sustainability is the basic answer to supplying today's needs without risking supplying the needs of future generations, and the poverty issue prevents sustainability and also it is the the result of the failure to achieve sustainability. Sustainability approach and understanding of poverty together are important for solving the problem of poverty. The purpose of this study is to evaluate the rural poverty in the context of the sustainability approach in the increasingly aggravating poverty problem. In this context, sustainable policies and rural poverty problem are considered jointly to reduce of the severity as a solution in the theoretical framework.Keywords
Sustainability, Sustainability Development, Poverty, Rural Poverty

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri