Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Celil Memmedguluzâde’nin Kemençe Piyesinde “Öteki” Bağlamında Ermeni İmgesi
(The Armenıian Image In The Context Of The “Other” In Celil Memmedguluzade's Kemençe Piece )

Author : Engin BÖLÜKMEŞE  ; Konul TAGHIZADE  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 57-64
    


Summary

Birbirine komşu olan iki ulus arasında dostluk, kardeşlik ilişkileri olduğu gibi düşmanlık durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu düşmanlıklardan birisi de Azerbaycan ile Ermenistan arasındadır. Yüzyıllardan beri devam eden bu düşmanlık iki toplumun da birbirini ötekileştirmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda çalışmamızda XX. yüzyılın en ünlü Azerbaycan yazarlarından biri olan Celil Memmedguluzâde’nin Azerbaycan Ermeni ilişkilerini yansıtan Kemençe piyesindeki Ermeni imgesini öteki bağlamında nesnel veriler ışığında irdelemek amaç edinilmiştir. Piyesteki Azerbaycanlılar ile Ermeniler arasındaki çatışmalar, tarihte yaşanan olaylar ve Ermeni imgesinin oluşum süreci çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Dolayısıyla da çalışmada iki ulus arasındaki tarihi olaylardan bahsedilmiş, yazarın özgeçmişine değinilmiş ve Ermeni imgesi bahsedilen bilgiler ışığında öteki bağlamında incelenmiştir.Keywords
kelimeler Öteki, Ötekileştirme, Ermeni İmgesi, Celil Memmedguluzâde, Kemençe Piyesi

Abstract

There may be friendship and brotherhood relations between two neighboring nations, as well as enmity. One of these hostilities is between Azerbaijan and Armenia. This hostility, which has been going on for centuries, has caused both societies to marginalize each other. In this context, in our study XX. It is aimed to examine the Armenian image in the Kemençe play, which reflects the Azerbaijan-Armenian relations, by one of the most famous Azerbaijani writers of the 20th century, Celil Memmedguluzâde, in the light of objective data in the context of the other. The conflicts between Azerbaijanis and Armenians in the play, the events in history and the formation process of the Armenian image constitute the main axis of the study. Therefore, in the study, the historical events between the two nations were mentioned, the biography of the author was mentioned and the Armenian image was examined in the context of the other in the light of the information mentioned.Keywords
Other, Othering, Armenian Image, Celil Memmedguluzade, Kemençe Play

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri