Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KÜLTÜREL KİMLİK BAĞLAMINDA BEKTAŞİLİKTE İNANÇ RİTÜELLERİ VE MÜZİK PRATİKLERİ: GİRİT BEKTAŞİLERİ ÖRNEĞİ
( BELIEF RITUALS AND MUSIC PRACTICES IN BEKTASHISM IN THE CONTEXT OF CULTURAL IDENTITY: THE EXAMPLE OF CRETAN BEKTASHIS )

Author : Özcan ABAYLI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 111-122
    


Summary

Müslüman–Türklerin Anadolu, Balkanlar ve Adalardaki Hıristiyan topluluklarla bir arada yaşama tecrübelerinde “Bektaşilik” inanç ve kültürünün katkıları oldukça önemlidir. Girit Müslüman-Türk topluluklarından biri olan Bektaşilerin müzik ve ibadet ritüellerindeki çeşitlilik kültürel kimliğin oluşumuna katkı sağlamanın yanı sıra Bektaşilerde rastlanılmayan bir olguyu da karşımıza çıkartır. Bu bölgelerin tamamında erkan ve ritüellerde Türkçe kullanılırken Girit Bektaşilerinde kültürel aktarımın en önemli unsurlarından biri olan ana dil Türkçe’nin yerini Rumca almıştır. Günümüzde Batı Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan “Giritli Bektaşi” topluluklarının ritüellerindeki inanç ve kültür unsurlarının halen canlılığını korumakta olduğu nefeslerin seslendirildiği, manilerin okunduğu, semahların dönüldüğü alandan yapılan çalışmalarla tespit edilerek Bektaşilik inanç ve müzik pratiklerine ilişkin güncel veri ve bulgular bu çalışmada sunulmuştur.Keywords
Bektaşi, Girit Bektaşiliği, Bektaşi Dergahları, Bektaşi Müziği, Nefes.

Abstract

The faith and culture of the Bektashi have contributed to Muslim-Turks gaining experience of coexistence with Christian communities in Anatolia, the Balkans, and the Islands significantly. The variety in the music and rituals of worship of The Bektashies, one of the Cretan Muslim-Turks communities conduces to the formation of the cultural identity, similarly, it presents the non-existing phenomenon in the Bektashi. Even though Turkish is used in the official and rituals of all these regions, the main language Turkish in the Cretan Bektashies, one of the most major elements of the cultural transmissions has been replaced by Romaic. In our study, we determined that the vibrancy of the elements of faith and culture in the rituals of the Cretan Bektasi’s communities currently living in the Western Anatolia and the Mediterranean regions has already been maintained, the hymns have been sung, the manias have been recited, the semah has been worshipped, and we have presented the current data and our findings concerning the Bektashi’s belief and practicing music.Keywords
Bektashi, Cretan Bektashism, Bektashi Lodge, Bektashi music, Hymn.

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri