Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTALLEŞME VE TOPLUMA ETKİSİ
(DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON SOCIETY )

Author : İrem Mihrab Şahin  ; M. Bedri Mermutlu  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 32
Page : 123-131
    


Summary

Makinelerin ve teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi üretim şeklini değiştirmiştir. Değişen üretim sistemi belli aşamalardan geçerek günümüzde Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yapay zekâ teknolojisi, akıllı üretim, otomasyon, sensörler ve dijitalleşme halini almıştır. Üretim sistemindeki dijitalleşme günlük hayatımızın her alanını kapsamış, günlük pratikleri ve ilişkileri etkilemiştir. Dijitalleşme ile kurumlar, fabrikalar, meslekler, eğitim, finans, güvenlik, sağlık gibi birçok alanda değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşüm toplumsal ve bireysel hayata da yansımıştır. Bu çalışma dijitalleşmenin üretim, iş bölümü, kimlik, mahremiyet, sosyalleşme, zaman ve mekân gibi toplumu biçimlendiren temel kavramaları nasıl etkilediği üzerine yazılmıştır. İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bireyi ve toplumu tanımlayan kimlikler sanal kimliklere dönüşmüştür. Fiziksel zaman ve mekândan bağımsız olan sanal kimlikler sosyalleşme şeklini değiştirmiştir. Yeni sanal sosyalleşme şekli kullanıcının her daim çevrimiçi olmasını gerektirmektedir. Yaygınlaşan sosyal medya kullanımı yeni toplumsal hareketleri ortaya çıkarmış ve bu yeni toplumsal hareketler sosyal medyayı politik dönüşüm aracı olarak kullanmaktadır. Sanal topluluklar bireyi yalnızlaştırmakta, yaşadığı topluma ve kültüre yabancılaştırmaktadır. Değişen birey toplumsal yapıyı da etkileyerek yeni toplumu ortaya çıkarmaktadır. Artan internet kullanımı ve dijitalleşme gözetim ve denetimi de arttırmıştır. Sanal alemde bıraktığımız izler yapay zekâ teknolojisi ile verilere dönüştürülerek bireyin karşısına ilgi alanlarına göre reklam ve ürün çıkarmaktadır. Verilerin depolanması bireyin güvenliğini ve mahremiyetini tartışmaya açmakta ve siber güvenlik kavramını önemli hale getirmektedir. Değişen ve dönüşen güvenlik kavramı yeni suçların ortaya çıkmasını ve bu suçlara karşı mücadele etmek için hukuksal alt yapı çalışmalarını etkilemektedir.Keywords
Dijitalleşme, Toplum, Endüstri 4.0

Abstract

The development and advancement of machines and technology has changed the way of production. The changing production system has passed through certain stages and has become artificial intelligence technology, smart production, automation, sensors and digitalization, which is called Industry 4.0 today. Digitalization in the production system has covered every aspect of our daily lives and has affected daily practices and relationships. With digitalization, there have been changes and transformations in many areas such as institutions, factories, professions, education, finance, security, health. This change and transformation has also been reflected in social and individual life. This study is written on how digitalization affects the basic concepts that shape society such as production, division of labor, identity, privacy, socialization, time and space. With the spread of the Internet and social media, identities that define the individual and society have turned into virtual identities. Virtual identities, which are independent of physical time and space, have changed the way socialization is done. The new form of virtual socialization requires the user to be online at all times. The widespread use of social media has spawned new social movements, and these new social movements are using social media as a tool of political transformation. Virtual communities isolate the individual and alienate him from the society and culture in which he lives. The changing individual also affects the social structure and reveals the new society. Increasing internet use and digitalization have also increased surveillance and supervision. The traces we leave in the virtual world are converted into data with artificial intelligence technology and the individual is confronted with advertisements and products according to their interests. The storage of data calls into question the security and privacy of the individual and makes the concept of cyber security important. The changing and transforming concept of security affects the emergence of new crimes and the legal infrastructure to combat these crimes.Keywords
Digitalization, Society, Industry 4.0

Advanced Search


Announcements


    TEMMUZ SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Temmuz Sayımız Yayınlanmıştır.    EYLÜL SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız İçin Makalenizi 01Eylül Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri