Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DAVRANIŞSAL FİNANS KAPSAMINDA FİNANSAL RİSK TOLERANSI VE DİJİTAL FİNANSAL TUTUMUN FİNANSAL YATIRIM KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF FINANCIAL RISK TOLERANCE AND DIGITAL FINANCIAL ATTITUDE ON FINANCIAL INVESTMENT DECISIONS UNDER BEHAVIORAL FINANCE )

Author : Adem ÖZBEK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 444-452
    


Summary

Finansal piyasalardaki sürekli değişim, beraberinde finansal ürün çeşitliliğini gerekli kılmaktadır. Zamanın teknolojik gerekliliklerine uygun geliştirilen finansal ürünler yine teknolojinin etkin kullanımı ile ekonomik birimlere hızlı ve kolay yollardan ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu ürünleri arz ve talep eden taraflar zaman ve emek maliyetlerini azaltmak için dijital imkânları kullanmak zorunda kalmaktadır. Özellikle finansal işlemlerde, bireylerin finansal ürünlere erişimlerini sağlayan dijital kanallar, yapılarına uygun birtakım riskler içermektedir. Bu çalışmada, bireylerin finansal risk beklentileri ve dijital finansal hizmet sağlayan kanallara yönelik tutumlarının, finansal davranışları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 507 kişiye çevrimiçi olarak anket uygulaması yapılarak araştırma verileri elde edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için korelasyon, hipotezlerin test edilmesi amacıyla doğrusal regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bireylerin finansal risk tolerans seviyeleri ve dijital finansal tutumları sergilenen dijital finansal davranışlar üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.Keywords
Finansal Risk Toleransı, Dijital Kullanım, Finansal Tutum, Finansal Davranış, Dijital Finansal Ürün

Abstract

Risk is one of the factors that push the financial behavior of investors out of rationality within the framework of behavioral finance. Constant change in financial markets necessitates financial product diversity. Financial products developed in accordance with the technological requirements of the time are tried to be delivered to the economic units in a fast and easy way with the effective use of technology. The parties that supply and demand these products have to use digital opportunities to reduce time and labor costs. Especially in financial transactions, digital channels that enable individuals to access financial products contain some risks appropriate to their structure. Individual attitudes towards digital financial products and services are determinant at the point of risk taking. The risk tolerance levels of individuals have a significant impact on the extent to which these risks are to be taken or not. In this study, it has been tried to determine the effects of individuals' financial risk expectations and attitudes towards channels that provide digital financial services on financial investment decisions. Research data were obtained by conducting an online survey of 507 people. Correlation methods were used to determine the relationships between variables, and linear regression methods were used to test hypotheses. As a result of the study, it has been determined that individuals' financial risk tolerance levels and digital financial attitudes are effective on financial investment decisions.Keywords
Behavioral Finance, Financial Risk Tolerance, Digital Use, Financial Attitude, Financial İnvestment Decision

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri