Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
(DEVELOPMENT OF BUDGET RIGHT IN TURKEY )

Author : Eren ERGEN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 297-306
    


Summary

Bütçe, gelir ve giderlerin gelecek dönem için tahmin edilmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. Çok eski tarihlerde bahsedilen gelir ve giderlere, o topluluğun yöneticisi tarafından karar verildiği bilinmektedir. Ancak bu yetkinin keyfi kullanılması neticesinde halk üzerinde ekonomik anlamda yük oluşmuştur. Nitekim halk duruma isyan etmiştir. Böylelikle kamu bütçesinin kullanımının belirli ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi yolunda ilk adımlar atılmıştır. Yaşanılan bu gelişmeler bütçe hakkı olarak adlandırılmış ve bazı dönemlerde şiddetli olaylara yol açmıştır. Başka bir deyişle bütçe hakkının kazanımının bazı dönemlerde gerçekleşen kanlı isyanlar sonucunda elde edilebildiği bilinmektedir. Batı’da durum bu şekilde gerçekleşirken, Türkiye’de ise şiddetli isyanlardan ziyade yöneticiler tarafından halka sunulan bütçe hakkından söz edilebilmektedir. Türkiye’de bütçe hakkının gelişimi Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanmaktadır. Ancak bu dönemde modern anlamda bütçe hakkından söz etmek mümkün görünmemektedir. Nitekim bütçe hakkı etkin kullanılamadığı gibi, bütçe uygulamalarının denetiminin de yapılamadığı bilinmektedir. Türkiye’de modern anlamda bütçe hakkının Cumhuriyet dönemiyle birlikte kazanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de bütçe hakkının gelişimi ve özellikle 2017 Anayasa değişikliğinin bütçe hakkını nasıl etkilediği üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde Türkiye’de bütçe hakkının daha etkin kullanımına yönelik getirilen önerilerin, bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Bütçe, Denetim, Bütçe Hakkı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

Abstract

Budget can be expressed as the estimation of income and expenses for the next period. It is known that the income and expenses mentioned in ancient times were decided by the chieftain of that community. However, as a result of the arbitrary use of this authority, there has been an economic burden on the people. As a matter of fact, the people rebelled against the situation. Thus, the first steps were taken towards realizing the use of the public budget within the framework of certain principles. These developments were called budget rights and led to violent events in some periods. In other words, it is known that the acquisition of the budget right can be achieved as a result of bloody rebellions that took place in some periods. While this is the case in the West, in Turkey, it is possible to talk about the budget right offered to the public by the rulers rather than violent rebellions. The development of the budget right in Turkey dates back to the Ottoman Empire. However, in this period, it does not seem possible to talk about the right to budget in the modern sense. As a matter of fact, it is known that the right to the budget cannot be used effectively, and the audit of the budgetary applications cannot be made. In Turkey, it is seen that the right to budget in the modern sense was gained with the Republican period. In this study, it is aimed to focus on the development of the budget right in Turkey and how the 2017 Constitutional amendment affected the budget right. In the conclusion part of the study, it is thought that the suggestions for more effective use of the budget right in Turkey will contribute to the literature.Keywords
Budget, Auditing, Budget Right, Presidential Government System.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri