Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ PERSONEL SEÇİM KRİTERLERİNİN AHP YÖNTEMİ İLE DERECELENDİRİLMESİ: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ
(A STUDY FOR GRADING PERSONNEL SELECTION CRITERIA WITH AHP METHOD OF GROUP A TRAVEL AGENCIES: CASE OF NIGDE PROVINCE )

Author : Eray TURPCU  ; Muhammet Furkan KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 321-335
    


Summary

Seyahat acentalarının faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan personellerin, acentanın tanınmasında ve kalitesinin arttırmasındaki tutumları yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle seyahat acentasında çalışacak olan personelin kaliteli ve başarılı olması önemli olduğu kadar, bu kişilerin işe alım sürecinde hangi kriterler aracılığıyla değerlendirileceği de önemlidir. Yapılan bu çalışmada, Niğde ilindeki A grubu seyahat acentalarının personel seçimi açısından hangi kriterlerin önemli olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, Niğde ilinde A grubu seyahat acentaları yöneticilerinin personel seçimine yönelik olarak oluşturulan kriterler çerçevesinde fikir ve görüşlerine başvurmak amacıyla, çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesine uygun anket oluşturulmuş ve veriler elde edilmiştir. Çalışmada acenta yöneticilerine personel seçim kriterleri olarak; “Eğitim Durumu, Bilgisayar Tecrübesi, Deneyim, Referans, Güvenilir Olmak, Kişinin Fiziksel Özellikleri, Yabancı Dil Bilgisi ve İletişim Bilgisi” belirlenmiştir. Çalışmanın verilerinin analiz edilmesi sonucunda, belirlenen kriterler içerisinde personel seçiminde yöneticilerin en önemli kriteri “Deneyim” olarak belirlenirken, en az önemli olan kriter ise “Kişinin Fiziksel Özellikleri” olarak belirlenmiştir.Keywords
A Grubu Seyahat Acentaları, Personel Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, Niğde İli

Abstract

It is an undeniable fact that the attitudes of the personnel, which are important for the activities of travel agencies, in the recognition of the agency and in increasing its quality. Therefore, the evaluation criteria of these people are as important as the quality and success of the personnel working in the travel agency. In this study, it is aimed to determine which criteria are important in personnel selection of Group A travel agencies in the Niğde province. For this reason, with the criteria established for personnel selection, a questionnaire was created for Analytic Hierarchy Process, one of the multi criteria decision making method, in order to consult the ideas and opinions of the managers of Group A travel agencies in Niğde province, and data were obtained. In the study, “Educational Background, Computer Experience, Experience, Reference, Being Reliable, Physical Characteristics of the Person, Foreign Language Knowledge and Communication Knowledge” was determined as the personnel selection criteria for agency managers.Keywords
Group A Travel Agencies, Personnel Selection, Analytical Hierarchy Process, Nigde Province

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri