Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PARİS LE BON MARCHÉ DEPARTMANLI MAĞAZA MEKÂN KİMLİĞİ TEMELİNDE YAPILAN ENSTALASYONLARIN SERGİLEME TEKNİKLERİ
(EXHIBITION TECHNIQUES OF INSTALLATIONS MADE ON THE BASIS OF THE IDENTITY OF THE PARIS LE BON MARCHÉ DEPARTMENTAL STORE SPACE )

Author : Mertcan ÖZTEKİN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 284-296
    


Summary

Sanayinin gelişimiyle beraber ürünlere kolay ulaşım sağlaması açısından departmanlı mağaza çeşidi meydana gelmiştir. Departmanlı mağaza; birden çok departmana sahip farklı ürün gruplarının tek bir mimari hacimde sergileten, satışa sunun bir çeşittir ve 18.yüzyıl itibariyle uygulanmaya başlamıştır. İlk örneği Fransa’nın Paris şehrindeki Le Bon Marché departmanlı mağazasıdır. Sosyalleşmesinin de bir merkezi olan bu büyük metrekareli mağazalar alternatiflerin çıkması hatta ayını ürünleri de barındırmalarından dolayı kimlik yapılanmalarına gitmişlerdir. Le Bon Marché türünün ilk örneği olmasıyla artan taleple büyüyerek ve çevreden farklılaşmak için profesyonel yapılanmaya gitmiş, dönemim önemli mimarları tarafından revizelere uğramıştır. Beraberinde oluşturduğu görsel kimlik neticesinde içinde pek çok markayı barındırarak hem moda ürün satışı hem de yeme içme eylemlerini de barındırmaya başlamıştır. 21. yüzyıl itibariyle gelişen sosyallik ticari eylemede yansıyarak sergileme mekânlarına yeni bit boyut getirmiştir. Departmanlı mağazalar, bu yönde ürün satışının yansı sıra sanat organizasyonları için birer merkeze dönüşmüşlerdir. Sanatın uygulama ve anlatım çeşidi olan enstalasyon türü bu aşamada departmanlı mağazalarda yer almaya başlamıştır. Le Bon Marché’in tarihsel derin değeri enstalasyon sanatını mekânsal kimlik ile bütünleştireceği bir alana çevirmiştir. Bu aşamada departmanlı mağazadaki enstalasyonların mekânsal kimlik, sanatçı ve onun eserlerindeki tarzla bütünleşerek sergilenen uygulamalar görülmektedir. Nitel araştırma kapsamında ele alınan çalışmada mekânsal kimlik bazında oluşturulan sergileme teknikleri örnek incelemeler ve literatür destekleriyle ele alınarak, enstalasyonların departmanlı mazağa mekân kimliğinde nasıl rasyonelleşebileceğine varılmaktadır.Keywords
Departmanlı Mağaza, Kimlik, Mekân Tasarımı, Enstalasyon, Sergileme Teknikleri.

Abstract

With the development of the industry, a department store type has emerged in order to provide easy access to the products. department store; It is a variety that exhibits different product groups with multiple departments in a single architectural volume and is offered for sale, and started to be applied as of the 18th century. The first example is the Le Bon Marché department store in Paris, France. These large square meter stores, which are also a center of socialization, have gone to identity structuring as alternatives have emerged and even contain the same products. Le Bon March”, being the first of its kind, grew with increasing demand and went into professional structuring in order to differentiate itself from the environment, and it was revised by the important architects of the period. As a result of the visual identity it has created, it has started to host both fashion product sales and eating and drinking activities by hosting many brands. The sociality that has developed as of the 21st century has brought a new dimension to the exhibition spaces by reflecting in the commercial action. Department stores have turned into centers for arts organizations as well as selling products in this direction. Installation type, which is the application and expression type of art, started to take place in department stores at this stage. Le Bon Marché's deep historical value has turned the art of installation into an area where it will integrate with spatial identity. At this stage, the spatial identity of the installations in the departmental store, the artist and the applications exhibited by integrating with the style in his works are seen. In the study, which is considered within the scope of qualitative research, the exhibition techniques created on the basis of spatial identity are handled with case studies and literature support, and it is reached how the installations can be rationalized in the spatial identity of the department store.Keywords
Department Store, Identity, Space Design, Installation, Exhibition Techniques.

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri