Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PHILIP GUSTON’UN GEÇ DÖNEM FİGÜRASYONLARINI SANATIN MUHALİF KARAKTERİ ÜZERİNDEN OKUMAK
(READING PHILIP GUSTON'S LATE PERIOD FIGURATIONS THROUGH THE OPPOSITIONAL CHARACTER OF ART )

Author : Elif ŞENEL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 1-13
    


Summary

Sanatın üstün değerlerinin ve modernizmin empoze ettiği arınma, saflık ve sınırlılık hali, sanatı toplumsal meselelerden, hayattan ve dünyanın gerçekliğinden uzak kalmaya maruz bırakmıştır. Modern sanat düşüncesi ile birlikte kapsamı daralan sanatın, insani ve toplumsal bir fayda içerebilecek konulardan uzaklaşıp salt biçimin estetiği üzerinden anlamlanması, biçimci bir sanat anlayışını gündeme getirmiştir. Bu anlayış, modern sanat döneminin sonlarında dahi tezahür etmiş, özellikle Amerikan soyut sanatında karşılık bulmuştur. İçerik ve anlatı ile birlikte sosyo-politik konuları kapsamı dışına alan yeni sanatın dili bu bağlamda figüratif anlatımların da uzağına düşmüştür. Bu dönemde, her ne kadar soyut sanat üzerinden anlam kazanan bir saflık ve arınma arzusu hüküm sürse de yönünü yeniden hayatın kendisine ve figürasyona dönen muhtelif akım ve eğilimler dikkat çekmiştir. Philip Guston bu yönelimin öncü sanatçıları arasında yer almıştır. Toplumsal, yaşamsal ve politik konular üzerinden eleştirel bir dil geliştiren sanatçı, sanatın muhalif karakterine yeniden dikkat çekmiş ve bu doğrultuda figüratif anlatım olanaklarını kutsamıştır. Bu araştırmada Philip Guston’ın geç dönem figürasyonlarını sanatın muhalif karakteri üzerinden ele almak amaçlanmıştır. Karikatürvari ve grotesk anlatımlarıyla sıra dışı bir tavır sergileyen sanatçının, döneminin sanat çevrelerinde yarattığı etkiye vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte sanatın muhalefetle olan tarihi ilişkisinin örneği olan eserlerinin, günümüzde dahi etkisi süren tartışmalı yapısına dikkat çekilmiştir.Keywords
Philip Guston, Figürasyon, Sanat ve Muhalefet

Abstract

The purification, purity and limitation imposed by high-art values and modernism have exposed art to a distance from social issues, life and the reality of the world. The fact that art, whose scope has narrowed with the idea of modern art, moves away from the subjects that can have a human and social benefit and is meaningful only through aesthetics of form has brought a formalist understanding of art to the agenda. This understanding was manifested even at the end of the modern art period and found a response especially in American abstract art. The language of the new art, which excludes socio-political issues along with content and narrative, has also fallen away from figurative expressions in this context. In this period, although a desire for purity and purification prevailed through abstract art, various art movements and tendencies that turned their direction back to life itself and figuration attracted attention. Philip Guston has been among the leading artists of this orientation. Guston, who developed a critical language on social, vital and political issues, drew attention to the oppositional character of art and blessed the possibilities of figurative expression in this direction. In this research, it is aimed to deal with Philip Guston's late period figurations through the oppositional character of art. Emphasis is placed on the influence of the artist, who exhibited an extraordinary attitude with his caricature-like and grotesque expressions, on the art circles of his period. In addition to this, attention has been drawn to the controversial nature of his works, which are examples of the historical relationship of art with the opposition, which continues to be effective even today.Keywords
Philip Guston, Figuration, Art and Opposition

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri