Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK TİPOGRAFİK İMGE
(TYPOGRAPHIC IMAGE AS A VISUAL COMMUNICATION INSTRUMENT )

Author : Onur KURAN  ; Tevfik Fikret UÇAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 14-26
    


Summary

Yazı, Sümer medeniyetinin keşfettiği dönemden günümüze yaygın biçimde kullanılan temel iletişim araçlarından biridir. Ortaya çıkarıldığı ilk dönemlerinde, biçiminde sembolik bir tavır barındırırken zamanla sadeleştirilmiş ve günümüzde kullandığımız temel formuna kavuşturulmuştur. Görsel iletişim ve grafik tasarımın yapıtaşlarından biri olan yazıyı hem estetik, hem de işlevsel biçimde kullanmamızı sağlayan tipografi disipliniyle ise, grafik tasarımcılar geleneksel ve çağdaş farklı birçok biçimde yazıyı görselleştirmektedir. Günümüzde görsel iletişim, insan hayatının her noktasında karşısına çıkan en önemli kavramlardan biridir. İnsanlar artık okumak yerine bakarak ve görerek iletişim ihtiyaçlarını daha hızlı şekilde karşılamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada yazının ana işlevi olan sözel dili kayda geçirmesinden ziyade, başta grafik tasarım disiplini olmak üzere farklı sanat ve tasarım disiplinlerinde de yazının imgesel bir anlatım dili olarak nasıl kullanıldığı örnekler verilerek açıklanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada tipografik imge biçemi tanımlanmakta ve tipografik imge kavramı grafik tasarım disiplini başta olmak üzere heykel, mimarlık, iç mimarlık, tekstil ve moda tasarımı ve endüstriyel tasarım disiplinlerinde örnekler verilerek anlatılmaktadır.Keywords
Yazı, Tipografi, Tipografik İmge

Abstract

Writing is one of the main communication tools that has been widely used since the Sumerian civilization discovered it. While it had a symbolic attitude in its form in the first periods of its discovery, it was simplified over time and brought to the basic form we use today. With the discipline of typography, which allows us to use writing, which is one of the main constituent of visual communication and graphic design, both aesthetically and functionally, graphic designers visualize writing in variety of different forms, traditional and contemporary. Today, visual communication is one of the most important concepts encountered in every aspect of human life. People are now trying to meet their communication needs faster by looking and seeing instead of reading. In this study, rather than recording the verbal language, which is the main function of writing, it is explained by giving examples how writing is used as an imaginary language of expression in different art and design disciplines, especially in the graphic design discipline. In this direction, the typographic image style is defined in the study and the concept of typographic image is explained by giving examples in the disciplines of sculpture, architecture, interior architecture, textile and fashion design, and industrial design, especially in the discipline of graphic design.Keywords
Writing, Typography, Typographic Image

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri