Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ASYA-PASİFİK ÜLKELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE MALMQUIST TFV ENDEKSİNE DAYALI ENERJİ VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRME MODELİ
(ENERGY EFFICIENCY ASSESSMENT MODEL IN ASIAN-PACIFIC COUNTRIES BASED ON DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND MALMQUIST TFP INDEX )

Author : Güller Şahin    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 33
Page : 213-236
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Asya-Pasifik ülkelerinin 2000-2020 dönemindeki enerji verimliliğinin çevre kirliliği ve ekonomik büyüme açısından incelenmesidir. Amaç doğrultusunda araştırmada, enerji verimliliğini değerlendirmek için güvenilir bir araç olan ve giderek daha geniş uygulama alanı bulan Veri Zarflama Analizi ve Malmquist TFV Endeksi yaklaşımları kullanılmaktadır. Girdi yönelimli ölçeğe göre sabit getirili model bulguları, Avustralya, Çin, Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur’un tüm yıllarda, Sri Lanka’nın 2010 ve 2015 yıllarında; girdi yönelimli ölçeğe göre değişken getirili model bulguları ise Avustralya, Bangladeş, Çin, Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda, Pakistan, Singapur ve Sri Lanka’nın tüm yıllarda, Malezya ve Filipinler’in 2000, 2005 ve 2010 yıllarında, Güney Kore’nin 2020 yılında enerji verimliliğine sahip etkin ülkeler olduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte girdi yönelimli ölçeğe göre sabit ve değişken getirili modellerin karşılaştırması, sabit getirili modelin değişken getirili modele göre esnek olduğunu doğrulamaktadır. Malmquist TFV Endeksi bulguları, ülkelerin en yüksek etkinlik oranının öncelikle ölçek etkinliğinde ardılı teknik etkinlikte olduğunu göstermektedir. Saf teknik etkinlik değeri, ülkelerin yönetsel etkinliğinin yetersizliğine; teknolojik etkinlik değeri ise üretim sınırının aşağı eğimli olduğuna işaret etmektedir. Bulgular bir bütün olarak incelendiğinde, Asya-Pasifik ülkelerinde enerji verimliliğinin ve çevresel performansın düşük olduğuna ulaşılmaktadır.Keywords
Enerji Verimliliği, Çevre Kirliliği, Ekonomik Büyüme, Veri Zarflama Analizi, Asya-Pasifik Ülkeleri

Abstract

The purpose of this research is to examine the energy efficiency of the Asia-Pacific countries in terms of environmental pollution and economic growth in the period 2000-2020. In line with this purpose, Data Envelopment Analysis and Malmquist TFV index approaches, which are reliable tools to evaluate energy efficiency and find wider application area, are used in the research. The findings of the input-oriented constant returns to scale model, Australia, China, Hong Kong, Japan, New Zealand and Singapore’s in all years, Sri Lanka’s in 2010 and 2015; the findings of the input-oriented variable returns to scale model, Australia, Bangladesh, China, Hong Kong, Japan, New Zealand, Pakistan, Singapore and Sri Lanka’ in all years, Malaysia and the Philippines’s in 2000, 2005 and 2010, South Korea’s in 2020 explains that there are efficient countries with energy efficiency. At the same time, a comparison of constant and variable models according to the input-oriented scale confirms that the constant model is more flexible than the variable model. Malmquist TFP Index findings show that the highest efficiency rate of countries is primarily in scale efficiency and successive technical efficiency. The pure technical efficiency value is due to the inadequacy of the administrative efficiency of the countries; the technological efficiency value indicates that the production frontier is downward sloping. When the findings are examined as a whole, it is reached that energy efficiency and environmental performance are low in Asia-Pacific countries.Keywords
Energy Efficiency, Environmental Pollution, Economic Growth, Data Envelopment Analysis, Asia-Pacific Countries

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri