Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİSTİK KOİNLER: TURİZM İŞLETMELERİNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ TURİZM ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(TOURISTIC COINS: EVALUATION OF THE USE OF CRYPTO COINS IN TOURISM BUSINESSES BY TOURISM STUDENTS )

Author : Övgü AÇIKSÖZLÜ  ; İlbey VAROL; Nur Neşe ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 224-240
    


Summary

Değişen çağ ve gelişen teknolojiyle birlikte mevcut klasik ödeme sisteminin kişinin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaması ve 2008 yılı küresel ekonomik krizi sonucunda reel piyasalara ve merkezi finans kuruluşlarına olan güvenin sarsılması; Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin ve başarılı blokzincir teknolojisini mevcut finansal sisteme bir alternatif olarak karşımıza çıkartmıştır. Bu bağlamda kripto paralar hızla hayatımıza girmiştir. Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi turizmde de kripto paraların kullanımının günden güne arttığı ve örneklerin çoğaldığı gözlenmektedir. Birçok otel, seyahat işletmesi, eğlence hizmetleri işletmesi ve yiyecek içecek işletmesi çeşitli alanlarda kripto paraları sistemine dahil etmiştir. Yaşanan bu köklü değişimin izleri elbette turizm sektörünün geleceğini ciddi anlamda değiştirecektir. Değişimin öngörülebilmesi ve değişimin etkilerinin tahayyülü noktasında sektörü biçimlendirecek olan da turizm eğitimi alan öğrenciler olmaktadır. Buradan yola çıkarak hazırlanan çalışmada, 390 turizm öğrencisine online olarak ulaşılmıştır. Çalışmada yer alan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilere ait demografik bilgiler ve öğrencilerin kripto para kullanımlarına yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise turizm işletmelerinde kripto para kullanılması durumunda turistlerde oluşacak satın alma niyeti, fayda-işlevsellik, algı ve kripto paraya duyulan güven ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Geleceğin turizmcileri olacak öğrencilerin, yaşanan değişim ve dönüşümlerden nasıl etkilendiği ve kripto paraların turizm işletmelerinde kullanımına nasıl baktığının belirlenmesi de çalışmanın üzerinde durduğu önemli noktalardandır.Keywords
Kripto Paralar, Turistik Koinler, Turizm Sektörü, Turizm Öğrencileri

Abstract

With the changing age and developing technology, existing classical payment systems cannot fully meet the demands and needs of people. As a result of the global economic crisis of 2008, the trust in real markets and central financial institutions was shaken; Introduced by Satoshi Nakamoto, Bitcoin and blockchain technology have been introduced as an alternative to the current financial system. In this context, cryptocurrencies have entered our lives rapidly. Today, as in many sectors, it is observed that the use of cryptocurrencies in tourism is increasing rapidly and the examples are increasing. Many hotels, travel businesses, entertainment services businesses and catering businesses have included and started using cryptocurrencies in many areas. The traces of this radical change, of course, will seriously change the tourism sector in the future. In terms of predicting the change and predicting the future of the sector; It is the students of tourism who will shape the sector. In this study, which was prepared based on this, 390 tourism students were reached online. The questionnaire in the study consists of two parts. In the first part, there are questions about students' demographic information and students' crypto usage. The second part consists of statements about tourists' purchasing intention, utility-functionality, perception and trust in cryptocurrencies during the use of crypto coins in tourism establishments. How the students who will be the tourism professionals of the future are affected by the changes and transformations and the determination of their thoughts about the use of crypto coins in tourism enterprises are also important points of the study.Keywords
Cyripto Coins, Touristic Coins, Tourism industry, Tourism Students

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri