Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NÖROFİNANSIN PSİKOPATOLOJİK HARİTASI ÜZERİNE
(NÖROFİNANSIN PSİKOPATOLOJİK HARİTASI ÜZERİNE ON THE PSYCHOPATHOLOGICAL MAP OF NEUROFINANCE )

Author : Yusuf POLAT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 34
Page : 186-214
    


Summary

Standart finansta tespit edilen ihlallerin bireyin psikolojisine ilişkin faktörler üzerinden betimlenmesi davranışsal ve nörofinans gibi alanların doğuşunu beraberinde getirmiş, araştırmaların psikiyatri, nöroloji ve farmakoloji gibi disiplinlerle ortak zeminde çalışmasını zorunlu kılmıştır. Nörofinansta ilk çalışmalar beyin hasarlarının incelenmesi ile başlamış, halihazırda nöro-psiko-farmakolojik bir alana doğru genişlemiştir. Ancak insan ve hayvanlara ilişkin lezyon çalışmaları ile nöro-farmakolojik çalışmalar hem çok nitelikli hazırlıkları gerektirmekte hem de etik sınırlamalara tabi tutulmaktadır. Konunun psikiyatrik ayağı ise hem lezyonlar açısından zengin hem de psikopatolojinin semptomatolojilerinin çeşitliği dolayısıyla bu zorlukların kolaylaştıran, yanı sıra ayrıca bir manipülasyon ve hazırlığı ortadan kaldıran ve böylelikle deneye hazır bir ortam sunarak önemli bir çalışma alanına dönüşmüştür. Öte yandan nevrotik ve psikotik kohortlar üzerinden yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgular bir tutum ifadesinden ziyade tümüyle gerçek davranışları içermektedir. Bu çalışmada finans alanında ve psikopatoloji bağlamında yapılan araştırmaların bulgularının derlenmesi ve literatüre bir betimleme sunulması hedeflenmektedir.Keywords
Nörofinans, Psikopatoloji, Kayıptan Kaçınma, Dürtüsellik

Abstract

Describing the violations detected in standard finance through factors related to the psychology of the individual brought about the emergence of fields such as behavioral and neurofinance, and made it necessary for research to work on a common ground with disciplines such as psychiatry, neurology and pharmacology. The first studies in neurofinance started with the study of brain injuries and have already expanded into a neuro-psycho-pharmacological field. However, human and animal lesion studies and neuro-pharmacological studies both require highly qualified preparations and are subject to ethical limitations. The psychiatric aspect of the subject, on the other hand, has turned into an important field of study by providing an environment that is rich in lesions and because of the variety of symptomatologies of psychopathology, which facilitates these difficulties, as well as eliminates manipulation and preparation, and thus provides an environment ready for experimentation. Besides, the findings obtained from studies conducted on neurotic and psychotic cohorts include completely real behaviors rather than an attitude statement. In this study, it is aimed to compile the findings of researches in the field of finance and in the context of psychopathology and to present a description to the literature.Keywords
Neurofinance, Psychopathology, Loss Aversion, Impulsivity

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri