Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RUS ZULMÜNDE KARAÇAY-MALKARLAR
(KARACHAI-BALKAR IN RUSSIAN PERSECUTION )

Author : Gurban Hüseynov    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 35
Page : 50-62
    


Summary

Karaçay-Malkarlar Kafkasya bölgesinde yaşayan önemli Türk boylarından birisidir. Tarihleri sürgün ve göçlerle dolu olan bu halk önce Osmanlı tabiiyetinde yaşamış ardından da Rus hâkimiyeti altına girmiştir. Osmanlı döneminde Ruslar tarafından baskı altına alınmalarının ardından Kafkasya'yı ele geçiren Ruslar daha sonra burada yaşayan Türk boylarını kendilerine karşı çıktıklarından dolayı sürgüne zorlamışlardır. Rusların Kafkasya bölgesini ele geçirmelerinde kilit konumunda olan savaş ise Hasavka savaşı olmuştur. Savaşın başında Ruslara karşı direnen Karaçay-Malkarlar daha sonra silah bırakarak teslim olsalar da Rus zulmünden nasiplerini almışlardır. Rus baskısı altında zorlu yaşam mücadelesi veren Karaçay-Malkarlar Anadolu topraklarına göç etmeye başlamışlardır. Kafkasya’da kalan halk ise II. Dünya Savaşı esnasında ihanetle suçlanarak sürgün edilmişlerdir. Kafkasya bölgesinden Anadolu topraklarına kademeli bir şekilde göçler yaşanmış ve burada rahat bir hayat süren Karaçay-Malkarlar kendi kültürlerini ve geleneklerini unutmamış ve günümüze kadar yaşatmışlardır. Daha önce konuyla alakalı birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı konuyla ilgili yazılan araştırma eserleri ve makaleleri bir araya getirerek Karaçay halkının tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Hasavka Savaşı’na ve savaş sonrasında Rusların yaptığı sürgün ve katliamlara toplu bir bakış atmaktır.Keywords
Kafkasya, Türk boyu, Karaçay-Malkarlar, Hasavka savaşı, Ruslar.

Abstract

Karachai-Balkar is one of the major Turkish tribes living in the Caucasus region. This people whose history is full of exile and migration lived at first under Ottoman reign and then enters under Russian domination. After they were suppressed by Russians during Ottoman reign, Russian people who captured Caucasia, forced Turkic tribes to escape as they oppessed to Russian people. Hasavk war was the keywar for the Russian to seize the Caucasus region. At the beginning of the war Karachai-Balkar resisted to Russians, later they ceased fired but even so they had their share of Russian cruelty. Karachai-Balkar who fought to survive under Russian pressure began to migrate to Anatolia. The rest of the these people who stayed in the Caucasia were accused of treason and exiled during the World War II. A gradual migration to Anatolia from the Caucasus region started and Karachai-Balkar lived a comfortable life, they didn’t forget their own culture and traditions and have maintained these traditions until today. Many studies have been conducted on the subject before. The purpose of this research is to examine Hasavk War which was a significant milestone in Karachai-Balkar history and tham as sacresan dexiles Russian carried out after the war through compiling studies and articles written on this subject.Keywords
Caucasus, Turkishtribes, Karachai-Balkar, Hasavk war, Russians.

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri