Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL KİMLİK VE OKUL İKLİMİ ALGILARI İLE TAKIM ÇALIŞMASI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL IDENTITY AND SCHOOL CLIMATE AND ATTITUDES TO TEAMWORK )

Author : Erdinç ÜLKER  ; Bahadır GÜLBAHAR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 36
Page : 110-136
    


Summary

Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik ve okul iklimi algıları ile takım çalışmasına ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan bu araştırma nicel tarama ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Kırşehir ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında görev yapan 227 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş olup evren tam sayımı yapılarak Türkçe öğretmenlerinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırma genelinde Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik algısı, okul iklimi ve takım çalışması algı düzeyleri arasında pozitif, yüksek düzeyde ve istatistiki bir ilişkinin olduğu, örgütsel kimliğin, okul iklimi üzerindeki etkisinde takım çalışmasının aracılık ve düzenleyicilik etkisine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, erkek, lisans üstü mezunu, 46 yaş ve üzeri, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik algılarının nispeten daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin okul iklimi algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, erkek, lisans üstü mezunu, 46 yaş ve üzeri, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik algılarının nispeten daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin takım çalışması algı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, erkek, lisans üstü mezunu, 46 yaş ve üzeri, 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik algılarının nispeten daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkçe öğretmenlerinin örgütsel kimlik, okul iklimi, takım çalışması algı düzeyleri arısında pozitif, yüksek düzeyde ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul İklimi, Örgütsel Kimlik, Takım Çalışması, Türkçe Öğretmenleri.

Abstract

This research, which aims to examine the relationship between Turkish teachers' perceptions of organizational identity and school climate and their attitudes towards teamwork, is a quantitative survey and relational survey model. The study population of the research consists of 227 Turkish teachers working in public schools affiliated to the Kırşehir Province National Education Directorate in the 2021-2022 academic year. In the study, sampling was not used, and all Turkish teachers were reached by making a full count of the universe. It has been concluded that there is a positive, high and statistical relationship between Turkish teachers' perception of organizational identity, school climate and teamwork perception levels throughout the research, and that teamwork has a mediating and regulatory effect on the effect of organizational identity on school climate. It has been concluded that the organizational identity perception levels of Turkish teachers tend to increase, and that the organizational identity perceptions of Turkish teachers who are male, graduate, 46 years of age and older, and have a seniority of 21 years or more are relatively higher. It was concluded that the perception levels of the school climate of Turkish teachers tend to increase, and that the organizational identity perceptions of Turkish teachers who are male, graduate, 46 years of age and older, and have a seniority of 21 years or more are relatively higher. It was concluded that the teamwork perception levels of Turkish teachers tend to increase, and that the organizational identity perceptions of Turkish teachers who are male, graduate, 46 years of age and older, and have a seniority of 21 years or more are relatively higher. It was concluded that there is a positive, high level and statistically significant relationship between Turkish teachers' organizational identity, school climate, and teamwork perception levels.Keywords
Organizational Identity, School Climate, Teamwork Turkish Teachers.

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız Yayınlanmıştır.    MAYIS SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız İçin Makalenizi 01 Mayıs Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri