Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yemek ve Eğlence İşlevi Verilen Eski Yapıların Ergonomik Analizi; Diyarbakır Geleneksel Yapıları Örneği
(Ergonomic Analysis of Old Buildings with Food and Entertainment Functions; Example of Diyarbakir Traditional Buildings )

Author : Meltem ERBAŞ ÖZİL  ; Berivan ŞEHİR; F. Demet AYKAL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 304-326
    


Summary

Birçok medeniyete tanıklık etmiş Diyarbakır geleneksel evleri kent kimliğinin önemli bir parçasıdır. Diyarbakır geleneksel evleri sosyo-kültürel yapısı ve tarih açısından mimaride önemli bir yere sahiptir. Geleneksel evlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Günümüzde farklı koruma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de yeniden işlevlendirmedir. Yeniden işlevlendirilerek korunan yapılarda, yeni işlevlerden kaynaklı sorunlar gözlenmektedir. Yeni işlevin yapıya zarar vermemesi, kültürel ve tarihi değerin korunması dikkate alınmalı aynı zamanda, işlevle beraber artan kullanıcı gereksinimlerini ve konforunu da sağlanması gerekmektedir. Yeniden işlevlendirilerek bu yapıların planlama, mekân büyüklüğü ve yeni teknolojiyi ne kadar karşılayabileceğinin tespit edilerek bu verilere uygun yeni işlev verilmesi sağlanmalıdır. Çalışma yeniden işlevlendirilmiş geleneksel evlerde ergonominin önemini vurgulamak ve kullanıcı konforunu karşılayıp karşılamadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Sonuç olarak geleneksel evlerin yeni işlevle ergonomik özellikleri sağlanması beklenmektedir. Çalışmada kafe ve restoran olarak işlevlendirilen geleneksel evlerdeki yeni işleve bağlı olarak ortaya çıkan ergonomik sorunlar incelenmiştir. Bu amaçla sekiz adet kafe ve restoran olarak işlevlendirilen geleneksel ev seçilmiştir. Daha sonra kullanıcılara mekânın renk, aydınlatma, gürültü, insan boyutları, oturma alanı hesabı, birimlerin pencere boyutları gibi verileri referans alınarak ergonomik değerlendirme için kullanıcılara anket uygulanmıştır. Yapılan gözlem ve anketlerin analizi sonucunda elde edilen verilerle işlevlendirmede dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmiştir.Keywords
Ergonomi, Kullanıcı Ergonomisi, Yeniden İşlevlendirme, Diyarbakır Geleneksel Yapıları.

Abstract

Diyarbakır traditional houses, which have witnessed many civilizations, are an important part of the urban identity. Diyarbakır traditional houses have an important place in architecture in terms of socio-cultural structure and history. Traditional houses need to be preserved and passed on to future generations. Today, there are different protection methods. One of these methods is refunctioning. Problems arising from new functions are observed in the preserved structures by re-functioning. It should be taken into account that the new function should not damage the building, and that the cultural and historical value should be preserved, and at the same time, the increasing user requirements and comfort should be provided with the function. The study was carried out in order to emphasize the importance of ergonomics in repurposed traditional houses and to determine whether it meets the comfort of the user. As a result, it is expected that traditional houses will provide ergonomic features with new functionality. In the study, ergonomic problems that arise due to the new function in traditional houses that are functional as cafes and restaurants were examined. For this purpose, eight traditional houses functioning as cafes and restaurants were chosen. Afterwards, a questionnaire was applied to the users for ergonomic evaluation by taking data such as color, lighting, noise, human dimensions, seating area calculation, window sizes of the units as reference. With the data obtained as a result of the analysis of the observations and questionnaires, the points to be considered in the functionalization were determined.Keywords
Ergonomics, User ergonomics, Refunction, Diyarbakir Traditional Buildings.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri