Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Selim Sırrı Tarcan’ın Dekroli Mektebi III İsimli Yazısının Osmanlıcadan Latin Harflerine Çevirisi
(Translation of Selim Sırrı Tarcan's Text entitled Dekroli Mektebi III from Ottoman to Latin Letters )

Author : Ünsal TAZEGÜL  ; Şeyhmus ÖYÜN; Mustafa Zahit SERARSLAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 37
Page : 147-151
    


Summary

Selim Sırrı Tarcan, Türk sporunun gelişip ve yayılmasında önemli roller üstlenmiş bir spor adamıdır. Yapılan bu çalışmanın amacı, Selim Sırrı Tarcan’ın Hayat dergisinde yayınlanan Dekroli Mektebi III İsimli Yazısının Osmanlıcadan Latin Harflerine çevirmektir. Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan doküman analizi yöntem olarak kullanılmıştır. Selim Sırrı Tarcan; kaleme aldığı bu makalesinde okullarda verilen eğitimin çarpıklığı üzerinde durmuştur. Her çocuğun farklı yetenekleri ve farklı özellikleri olduğunu belirten Tarcan, öğretmenlerin çocuklar arasında fark gözetmeksizin bütün çocuklara aynı sistem ile eğitim verdiğini vurgulamaktadır. Yine eğitim programının beklenen etkiyi yaratmadığında, bazı insanların eğitim programındaki yanlışlıklardan beklenen etkinin oluşmadığını belirtmektedir.Keywords
Selim Sırrı Tarcan, Hayat Dergisi, Dekroli Mektebi III.

Abstract

Selim Sırrı Tarcan is a sportsman who played an important role in the development and spread of Turkish sports. The aim of this study is to translate Selim Sırrı Tarcan's Dekroli Mektebi III, which was published in Hayat magazine, from Ottoman Turkish to Latin Letters. In this study, document analysis, which is included in the qualitative research method, was used as a method. Selim Sirri Tarcan; In this article he wrote, he focused on the distortion of the education given in schools. Stating that each child has different abilities and different characteristics, Tarcan emphasizes that teachers give education to all children with the same system, regardless of children. He also states that when the training program does not produce the expected effect, some people do not have the expected effect from the mistakes in the training program.Keywords
Selim Sırrı Tarcan, Hayat Magazine, Dekroli School III

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.    TEMMUZ SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01 Temmuz Tarihine Kadar YükleyebilirsinizAddress :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri