Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRESEL BİYOETİK AÇISINDAN MİNİMALİST YAŞAM TARZINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(MINIMALIST LIFESTYLE DETERMINATION SCALE DEVELOPMENT STUDY IN TERMS OF ENVIRONMENTAL BIOETHICS )

Author : Güzin Yasemin TUNÇAY  ; Nesrin ÇOBANOĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 39
Page : 114-127
    


Summary

Minimalist yaşam tarzı, eşyalar, kıyafetler, yemek, egzersiz, para, zaman ve teknoloji gibi hayatının birçok alanında sade bir hayatın sürdürülmesidir. Minimalist yaşam tarzı sürdürülebilir tüketim kavramı ile iç içedir. Sürdürülebilir tüketimde kişi sadece ihtiyacı olduğu kadar tüketmekte, sınırlı dünya kaynaklarını lüks istekler için harcamamaktadır. Bu yaşam tarzı, insanlara mutluluğun tüketim ile değil, sade yaşam ile geldiğini göstermektedir. Bu çalışmada da çevresel biyoetik yönüyle minimalist yaşam tarzı belirleme ölçeği geliştirilmiştir. Yapılan literatür taraması sonunda oluşturulan madde havuzu için uzman görüşü alınmış ve buna göre ölçeğin istatistiksel çalışmaları yapılmıştır. Sonrasında ölçeğin pilot çalışması yapılmıştır. Pilot çalışma sonrası yapılan düzenlemeler sonrası ölçek örnekleme uygulanmıştır. Çalışmanın evreni iki üniversitenin çalışanlarından (akademik, idari personel ve diğer) oluşmakta, örneklem seçimine gitmeden katılmayı kabul eden bütün bireyler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Örneklem 408 kişiden oluşmuştur. İstatiksel çalışmalar neticesinde ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçek 25 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar “Minimalist Yaşam”, “Sürdürülebilir Çevre” ve “Zaman Yönetimi” başlıklarından oluşmaktadır.Keywords
Çevresel biyoetik, minimalizm, ölçek geliştirme, sade yaşam, sürdürülebilir tüketim, yaşam tarzı.

Abstract

The minimalist lifestyle is to maintain a simple life in many areas of your life, such as things, clothes, food, exercise, money, time, and technology. The minimalist lifestyle is intertwined with the concept of sustainable consumption. In sustainable consumption, a person consumes only as much as he needs, does not spend limited world resources on luxury aspirations. This lifestyle shows people that happiness comes with simple living, not consumption. In this study, the scale of minimalist lifestyle determination has been developed in terms of environmental bioethics. After the literature review, expert opinion was taken for the item pool created, and statistical studies of the scale were carried out accordingly. Afterwards, the pilot study of the scale was carried out. Scale sampling was applied after the arrangements made after the pilot study. The universe of the study consists of employees (academicians, administrative staff and others) of two universities and all individuals who agreed to participate without going to the sample selection were included in the study. The sample consisted of 408 people. As a result of statistical studies carried out after sampling of the scale, the scale was finalized. The scale consists of 25 items and 3 dimensions. These dimensions are called “Minimalist Life”, “Sustainable Environment” and “Time Management”.Keywords
Environmental bioethics, minimalism, scale development, simple living, sustainable consumption, lifestyle.

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri