Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLIDAN CUMHURİYET DÖNEMİNE EĞİTİM SİSTEMİNİN FİNANSMAN SORUNU ve GÜNÜMÜZ BÜTÇE UYGULAMALARI

Bu araştırmada, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine eğitim sisteminin finansman sorunu ve bu bağlamda günümüzde eğitimin finansmanına ilişkin bütçe uygulamaları ele alınmıştır. Çalışmayla Türk eğitim sisteminin tarihi süreç itibariyle finansman sorunu ve bu soruna ilişkin günümüzdeki bütçe uygulamaları alanyazın boyutuyla ortaya konularak, ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirler ve öneriler hususunda bir farkındalık oluşturmak istenmiştir. Ayrıca, çalışmada, yöntem olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, diğer dokümanlar kapsamında ilgili kanunlar (Kurumlar Vergisi Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TBMM Zabıt Cerideleri vb.) incelenmiştir. Konuyla ilgili başlıca belge ve bilgilere ulaşmak için doküman incelemesi kapsamında belgesel tarama yöntemine de başvurulmuştur. Araştırmada, tarihi süreç itibariyle eğitimin finansmanı hususunda farklı uygulamalara yer verilmiş ve günümüzde ise, eğitimin finansmanı ile ilgili bütçe uygulamaları ortaya konmuştur. Eğitimin finansmanı hususunda yapılanların yeterli olmadığı, farklı planlamalara gidilmesi gerektiği de tespit edilmiştir. Bu minvalde çalışmada, ilgili kurumlarca yapılması gerekenler hususunda önerilerde bulunulmuş ve bir farkındalık da oluşturulmaya çalışılmıştır.Keywords
Eğitim, Ekonomi, Finansman, Mektep Vergisi.

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Ocak sayımız yayınlanmıştır.    MART SAYISI 
    Değerli Bilim İnsanları, Mart sayımız için makalenizi 1 Mart tarihine kadar yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri