Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İMALAT FİRMALARINDA AR-GE YATIRIM ORANLARI İLE İNOVASYON KAPASİTESİ İLİŞKİSİ

Günümüz dünyasında imalat sektöründeki yoğun rekabet ortamında firmalar faaliyetlerine kalıcı olarak devam edebilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir. Ar-ge yatımlarına önem veren firmalar rekabet avantajı elde edeceklerdir. Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırım oranı, Ar-Ge gelişmişlik düzeyini kıyaslama kriterleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla Ar-Ge yatırımlarına en fazla önemi verdiğini düşündüğümüz İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmanın ana kütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini bu firmalar arasından seçilen 286 sanayi firması oluşturmaktadır. Araştırmada firmaların Ar-Ge yatırım oranları ve çalıştırdıkları Ar-Ge personeli sayısına göre inovasyon yeteneklerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediği varyans analizi ile test edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde ürün, süreç ve yönetim inovasyonunun Ar-Ge yatırım oranına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Ürün İnovasyonu, Süreç İnovasyonu, Yönetim İnovasyonu ve Ar-Ge

References

Advanced Search


Announcements


    EKİM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ekim sayısı yayınlanmıştır.     ARALIK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık sayısı için makale kabul edilmektedir.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri