Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


COVID-19 SONRASI DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ

Çin’de ortaya çıkarak kısa sürede dünyayı saran Covid-19, günümüzde toplum sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden bir hâl almıştır. Hayatın normale dönüşünü sağlamak için bireysel tedbirlerle birlikte hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara ciddi sorumluluk düşmektedir. Salgın pek çok alanda etkisi uzun yıllar hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşıdığından, küresel siyaset üzerindeki etkisi de kaçınılmaz olacaktır. Yıllardır süregelen liberal dünya düzeninin getirdiği “bireysel özgürlük” kavramı, küresel salgın nedeniyle devletlerin birçok alana müdahalesi neticesinde yerini “güçlü devlet” kavramına bırakmıştır. İçinde bulunduğumuz süreçte pandemi büyük bir tehdit oluşturduğundan, uluslararası güvenlik sorunu haline gelmiştir. Küresel iş birliğinin etkin olamaması, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların kendilerinden beklenen rolleri yerine getirememesi, çok kutuplu sistemin süper gücü olarak nitelendirilen Trump yönetimindeki ABD’nin içe dönük politikaları devletleri yalnızlığa itmekte ve tek başına mücadeleyi ön plana çıkartarak devletler arasında rekabet ve çatışma ortamına da zemin hazırlamaktadır. Çin’in ülke içerisindeki salgını sınırlamada diğer ülkelere nazaran daha başarılı görülmesi “Otoriter rejimler yükselebilir mi?” sorusunu beraberinde getirse de, demokratik ülkelerin koronavirüsle mücadelesi incelendiğinde asıl meselenin “yönetebilirlik” olduğu görülmektedir. Devletlerin koronavirüsle mücadele performansını etkileyen önemli hususlardan birisi, kriz yönetimini etkili şekilde sürdürebilme potansiyelidir. Bu husus, hükümetlerin halk nezdinde meşruiyetini sağlamanın yanı sıra, uluslararası toplumda da güç unsurunun belirleyicisi haline gelmiştir. Krizi etkili yönetemeyen hükümetlerin salgın ile mücadele sürecinde uluslararası arenada diplomasi ve uzlaşıyı geri plana atarak daha saldırgan bir tutum izlediği görülmektedir. Virüsün halihazırda etkilemekte olduğu birçok ülke gıda güvenliği, sağlık sistemi yatırımları, dijital güvenlik, sınır problemleri, ekonomik problemler gibi alanlarda mücadele vermekte ve “yeni düzen” içerisinde uygulanabilir politikalar geliştirmeye çalışmaktalar. Bilindiği üzere 1990’ların başından itibaren etkisini göstermeye başlayan küreselleşmeyle birlikte sınırların esnek hale geldiği, bireylerin, sermaye ve hizmetlerin serbestçe yer değiştirdiği bir dünya düzenine geçilmişti. Covid-19 pandemisi ile küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlara bir yenisi daha eklenmiş ve küresel çözüm üretme konusunda devlet ve örgütlerin çabası sorgulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmada Covid-19’un ülkelerin iç ve dış ilişkilerine, yönetim anlayışına ve ülkelerin karşılıklı tutumlarına etkisi incelenecektir.Keywords
Covid-19, Küreselleşme, Güvenlik, Kriz yönetimi, Yeni düzen.

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri