Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜN DEĞİŞİMİNİN MEKANA ETKİSİ: ANKARA – BAHÇELİEVLER, AŞKABAT CADDESİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Günümüzde sermayenin etkinliği ve teknolojinin gelişmesi, eğlence kültürü ve tüketimin iç içe geçmesinde etkili olmaktadır. Çalışma, Ankara’da, modernizmle birlikte değişen eğlence kültürünün; Bahçelievler Aşkabat Caddesinde yer alan mekânlara etkisinin günümüze kadar olan değişimlerinin neler olduğu sorusundan yola çıkmıştır. Öncelikle, modernleşme ile birlikte Ankara’da yaşanan eğlence kültüründeki değişimi tarihsel süreç içerisinde anlamak için, toplumun günlük eylemleri ve eğlence anlayışları irdelenmektedir. Söz konusu değişimin Bahçelievler mahalle dokusu içerisindeki etkisini açıklamak için, Bahçelievler’in oluşumu ve Aşkabat caddesinin Bahçelievler mahalle dokusu içindeki yeri belirlenmiştir. Çalışmada, eğlence mekânlarının değişimi, fiziki mekân ve toplumsal ilişkilerin farklılaşması üzerinden yorumlanarak değerlendirilmektedir. Alanda fiziki mekân değerlendirmeleri yapılırken, mekânsal değişimler harita ve görsellerle desteklenmektedir. Bu çalışmayla, Ankara’da bir mahalle dokusu içerisinde yer alan Bahçelievler Aşkabat Caddesinin günlük yaşantı deneyimleri ve eğlence kültürüyle olan ilişkisini esas alan bir çerçeve oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu ilişkinin, toplumsal eylemlerin eğlence üzerinden gerçekleştiği bir kamusal alan olan Aşkabat Caddesinin mekânsal değişimine olanak sağladığı açığa çıkmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmayla, toplumun gündelik yaşantı faaliyetleri ve eğlence anlayışı üzerinden caddenin karakteristik özelliklerini şekillendirdiği ve ekonomik değer yaratma kaygısıyla eğlence mekânlarının değişiminin yanında, eğlence öğesinin anlam ve biçiminin değişikliğe uğradığı ortaya çıkmaktadır.Keywords
Eğlence kültürü, mekansal değişim, eğlence-tüketim ilişkisi

References

Advanced Search


Announcements


    MART SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları Mart sayımız için çok değerli çalışmalarınızı 01 Mart tarihine kadar sistemimize yükleyebilirsiniz.

     Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri