Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDAKİ ETKİNLİKLERİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında bulunan etkinliklerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programının öğrenme alanlarında belirlenen beceriler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ortaokullarda okutulmak üzere ücretsiz olarak dağıtılan 6. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı oluşturmaktadır. Veri toplama araçlarındaki öğeler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örneklemeye göre oluşturulmuştur. Veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmada öncelikle Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki her bir öğrenme alanı için vurgulanan beceriler belirlenmiş ve bu becerilerin alt boyutları oluşturulmuştur. Sosyal Bilgiler ders kitabının öğrenme alanlarında yer alan etkinliklerde bu belirlenen becerilere göre analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda ders kitabında yer alan öğrenme alanlarındaki etkinlikler, belirlenen beceriler ve becerilerin alt boyutları açısından analiz edilmiş ve nicelleştirilerek tablolar halinde sunulmuştur. Analizler sonucunda, Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki öğrenme alanlarında vurgulanan becerilerin 6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki etkinlikler açısından dağılımında dengesizlikler olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen beceriler bazı öğrenme alanlarında tespit edilirken bazı öğrenme alanlarında hiçbir şeklide tespit edilememiştir. Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alan etkinlikler hazırlanırken becerilere istenilen düzeyde yer verilmesi ve etkinliklerin becerilerin tüm alt boyutlarını kazandıracak biçimde hazırlanması önerisi verilebilir.Keywords
Sosyal Bilgiler, Beceriler, Ders Kitabı, Etkinlikler

References

Advanced Search


Announcements


    KASIM SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları,   Kasım Sayımız Yayınlanmıştır.    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri