Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PROGRAMI VE OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eğitim programı gerek eğitim gerekse de öğretim süreçleri bakımından oldukça önemli bir yere ve değere sahiptir. Öğretim programları bir ülkenin eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Ülkelerin eğitim programlarında, ders programlarında veya bunların uygulamalarında meydana gelen aksaklıklar ancak öğretim programlarının yenilenmesi veya düzeltilmesiyle giderilebilir. Ülkelerin öğretim programlarının etkili ve hatasız olarak işletilebilmesi ise okullarda programı uygulayan öğretmenlere bağlıdır. Dolayısıyla tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıflarda derslerini etkili olarak işleyebilmeleri için iyi bir öğretim programı okuryazarı olmaları şarttır. O halde tüm öğretmenlere hizmet içi eğitimlerle öğretmen olacak adaylara ise eğitim fakültelerinde öğretim okuryazarlığı ile ilgili ciddi anlamda uygulamalı olarak dersler ve eğitimler verilmelidir. Bu araştırma öğretmen adaylarının eğitim programı ve eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşlerini tespit edebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 100 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerini tespit edebilmek amacıyla araştırmada 4 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığıyla toplanan verilere ilişkin içerik analizleri yapılmış analizler sonucunda araştırmaya ilişkin bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada, hedeflerin öğrenci seviyesine uygun olması, içeriğe bağlı olarak tüm bilgilerin devamlı güncellenmesi, bilgilerin yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun olacak şekilde oluşturulması ve ölçme ve değerlendirmelerin hedeflere uygun olarak hazırlanması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle eğitim programı okuryazarlığına ilişkin öneriler de getirilmiştir.Keywords
Eğitim bilimleri, Eğitim programı, Eğitim programı okuryazarlığı, Öğretmen görüşleri, Öğretmen adayı.

References

Advanced Search


Announcements


    MAYIS SAYISI 

    Sayın Hocam, Mayıs sayımız yayınlanmıştır.     TEMMUZ SAYISI 

    Sayın Hocam, Temmuz sayısı için makalenizi sistemimize yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri