Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN TURİST TİPOLOJİSİNE YANSIMASI: SANAL TURİST

18. yüzyılda Endüstri Devriminin yaşanmaya başlaması ile birlikte, Dünya bir dijital dönüşüm sürecine girmiş ve toplumlar bu dönüşümden yakından etkilenmiştir. Dijital dönüşümün etkilediği alanlardan biri de turizm olmuş, bu dönüşüm turistlerin katıldıkları turizm aktivitelerinin ve edindikleri turizm deneyiminin dijital dünyaya taşınmasına neden olmuştur. Bu durum, turist pratiklerini de değiştirmiş ve turistlerin, turizme katılabilmeleri için evlerinden uzağa seyahat etme gereğini ortadan kaldırmıştır. Turizm alanında yaşanan tüm bu gelişmeler, sanal turizm ve sanal turist kavramlarını gündeme getirmiştir. Bu noktadan yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, turizmde yaşanan dijital dönüşümün turist deneyimlerine yansımalarından yola çıkarak, alanyazına bir sanal turist kavramının kazandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, kavramsal bakış açısıyla yürütülmüş, veriler ikincil kaynakların taranması yoluyla elde edilmiştir. Taramalar, dijital dönüşüm kavramı, turizmde dijital dönüşüm süreci ve sanal turizm deneyimi konuları bağlamında gerçekleştirilmiştir. Taramalardan elde edilen veriler, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın sonunda, alanyazına, sanal turizm katılımcısı için sanal turist kavramının kullanılması önerilmiş ve bu kavram için bir tanım denemesine gidilmiştir.Keywords
Dijital Dönüşüm, Turizmde Dijital Dönüşüm Süreci, Sanal Turizm Deneyimi, Sanal Turist

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri