Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SEZAİ KARAKOÇ'UN "EDEBİYAT YAZILARI"NA SİYASAL BİR YAKLAŞIM

Sezai Karakoç (1933 -) Türk düşünce ve edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden biridir. Edebiyat bağlamında asıl olarak şairliğiyle ön plandadır. Fakat o, şiirin yanı sıra, hikâye, piyes, deneme, inceleme, çeviri gibi farklı edebiyat ve düşünce alanlarında da ortaya değişik eserler koymuştur. Sezai Karakoç’un, hemen tüm eserlerinde çeşitli vesilelerle edebiyat ve daha geniş mânâda sanat bahislerine yer verdiği görülür. Başka bir söyleyişle onun hassaten şiir, edebiyat ve sanat görüşleri geniş bir kitap spektrumuna yayılmış vaziyettedir. Velâkin hâl böyle olmakla birlikte Karakoç’un sanat ve edebiyat yaklaşımlarının toplandığı ayrıca bir üç kitaplık “Edebiyat Yazıları” serisi de bulunmaktadır. Yazar, “Edebiyat Yazıları”nda Türk ve dünya edebiyatına dair çözümlemeler yapmaktadır. Söz konusu çözümlemelerde medeniyet, Türk-İslâm medeniyeti, siyasal akımlar, ideolojiler, toplumsal-siyasal dönüşümler, dinler, tarihî-sosyolojik meseleler, siyasal rejimler başta gelmek üzere çeşitli siyasal konuların da kapsandığı görülmektedir. Düşünür, 1960 yılında ‘Diriliş’ adıyla bir düşünce ve sanat dergisi neşretmeye başlamıştır. Diriliş, kimi zaman kısa, kimi zaman uzun devir ve fasılalarla birlikte 1990’lı yılların başlarına değin çeşitli formlarla varlığını sürdürmüştür. Derginin, Türk sanat-edebiyat ve düşünce dünyası için, uzun süreli, bereketli ve besleyici bir mektep niteliğini taşıdığı söylenmelidir. Kavram olarak Dirilişin, Karakoç için kendi düşüncelerini; bilhassa kendi İslâm medeniyeti anlayışını dile getirmek için bir tür remiz ve determinant olduğu da belirtilmelidir. Karakoç, doğrudan siyasal tespitlerinin yanı sıra, misalen Mehmet Âkif, Yahya Kemal ve Necip Fazıl Kısakürek gibi kayda değer edebiyat ve düşünce isimlerini işlerken ortaya dolaylı şekillerde de siyasal tespitler koymaktadır. Onun gerek “Edebiyat Yazıları” gerekse diğer eserleri: Kendisinin neden sadece bilinen bir edebiyatçı olmayıp aynı zamanda Türkiye’nin en mümtaz düşünürlerinden de biri olduğu gerçeğinin somut göstergeleri arasındadır. Bu incelemenin amacı Sezai Karakoç’un “Edebiyat Yazıları”nı siyasal açıdan irdelemektir. İncelemede yöntem olarak niceliksel değil niteliksel bir yaklaşım benimsenmiştir. Belgesel araştırma yapılmıştır. Ortaya çıkacak verilerin edebiyattan siyaset bilimine çeşitli bilgi alanlarındaki inter-disipliner çalışmaları ivmelendirecek bulgular olabileceği düşünülmüştür.Keywords
Sezai Karakoç, Diriliş, Edebiyat, Sanat, Siyasal

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız İçin Makalenizi 01 Ocak Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım sayımız yayınlanmıştır.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri