Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Gönüllü Sadelik Değerinin Faydacı Tüketim ve Yeşil Tüketim Değerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Günümüzde tüketim bir olgu olmaktan çıkarak bir değer, bir kültür ve bir tutku haline gelmiş karmaşık bir yapıyı oluşturmaktadır. Bu yapı bireysel ve toplumsal açıdan birçok disipline konu olmuş, incelenmiş ve hala incelenmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllarda artan çevresel sorunlar, artan sera gazı etkisi ve çevresel atıkların fazla olması, insanların doğal kaynakları hızla yok etmesi gibi sebepler yeşil tüketim, sürdürülebilir tüketim ve gönüllü sadelik gibi konularda yapılan çalışmaların da sayısının artmasına neden olmuştur. Tüketimin artışı hatta çılgınlık boyutuna ulaşması, tüketimden ve şehrin gürültüsünden karışıklığından yorulan insanların sayısının artması gönüllü olarak sade yaşam tarzını seçen insanların sayısını da artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, gönüllü sadelik değerinin faydacı tüketim ve yeşil tüketim değerine etkisinin ampirik olarak incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye nüfusu içerisindeki 18 yaş üstü tüketiciler hedef alınmış ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 384 kişiye online anket yöntemi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda gönüllü sadelik değeri ve faydacı tüketim arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde orta dereceli bir korelasyon ilişkisi olduğu görülmüştür. Gönüllü sadelik değeri ile yeşil tüketim değeri arasında ve faydacı tüketim ile yeşil tüketim değeri arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü, kuvvetli ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca değişkenler arasındaki nedensel ilişkiyi belirlemek için yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; gönüllü sadelik değerinin faydacı tüketim davranışındaki değişimin %30,5’ini, gönüllü sadelik değerinin yeşil tüketim değerindeki değişimin %74,3’ünü ve faydacı tüketim davranışının yeşil tüketim değerindeki değişimin %52,6’sını açıkladığı görülmüştür.Keywords
Gönüllü Sadelik Değeri, Tüketim, Faydacı Tüketim, Yeşil Tüketim, Yeşil Tüketim Değeri

References

Advanced Search


Announcements


  MAYIS SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Mayıs Sayımız Yayınlanmıştır.  TEMMUZ SAYISI

  Değerli Bilim İnsanları,

  Temmuz Sayımız İçin Makalenizi 01Temmuz Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri