Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Muhalefet Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi: Scopus ve WoS Veri Tabanlarının Karşılaştırması

Ulusal ve uluslararası alan yazında örgütsel muhalefet kavramına olan ilgi hızla artmaktadır. Yapılan bu çalışma ile de örgütsel muhalefet kavramı hakkında yapılan yayınların ne durumda olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Scopus ve WoS veri tabanlarında yer alan örgütsel muhalefet çalışmaları birlikte incelenmiş, veri tabanları arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğu VOSviewer yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Örgütsel muhalefet alanında yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla ilk arama 16 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Scopus’ta 70 WoS’ta ise 71 yayına ulaşılmıştır. Örgütsel muhalefet kavramı açısından veri tabanlarında yer alan yayınların araştırma soruları bakımından benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, örgütsel muhalefet ile ilgili yayınlar 1985-2021 yılları arasında dağılım göstermektedir. En çok yayın yapılan ülkelerin sırasıyla; Amerika, Türkiye ve Finlandiya olduğu görülmektedir. Communication Research Reports, en çok yayın yapılan dergidir. En çok yayın yapan yazarlar sırasıyla; Garner J.T., Kassing J. W. ve Croucher S. M.’dir. Buna karşılık en çok atıfta bulunulan yazarlar ise, Kassing J. W., Garner J.T. ve Avtgis T. A.’dır. Örgütsel muhalefetle birlikte kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde ise en çok tekrar eden kelimelerin sırasıyla; “employee voice”, “dissent” ve “whistle-blowing” olduğu tespit edilmiştir. İki veri tabanı arasında ortaya çıkan tek farkın, veri tabanlarının kullandıkları konu başlıkları açısından olduğu görülmektedir.Keywords
Örgütsel muhalefet, Bibliyometrik analiz, Scopus, WoS

References

Advanced Search


Announcements


    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.    KASIM SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Kasım Sayımız İçin Makalenizi 01 Kasım Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri