Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE KIRSAL YOKSULLUKLA MÜCADELENİN ROLÜ

Günümüzde tüm ülkeler için yoksulluk ciddi bir problem olmaya devam ederken çevresel bozulmadan kaynaklanan ekonomik sosyal ve ekolojik olumsuzluklarda hız kazanmıştır. Özelikle hızlanan göç olgusu ile birlikte kentsel ve kırsal alanların belirgin şekilde ayrılması sorunların şiddetini ve yapısını da etkilemiştir. Kentsel ve kırsal yoksulluk şeklinde yapılan değerlendirme ise, sorunların kendi yapısı içinde ele alınması ve çözüm bulunması bakımından önemli olmaktadır. Ancak kırsal yoksulluk, kentsel yoksulluktan daha yoğun ve yaygın yaşanan bir olgudur. Göç olgusu ile hız kazanan kırsal yoksulluk, tüm dünyayı tehdit eder boyutlara ulaşmakta ve acil önlemler alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda yoksullukla mücadele sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için son derce önemli olmuştur. Çünkü yoksulluğun ekonomik ve sosyal etkileri sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Sürdürülebilirlik, en temel anlamı ile gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanmasını risk etmeden bugünün ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanmakla birlikte yoksulluk sorunu hem sürdürülebilirliğe engel hem sürdürülebilirliğin sağlanamamasının sonucudur. Yoksulluk sorununun çözümü için sürdürülebilirlik yaklaşımı ve yoksulluğun birlikte anlaşılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı giderek artan ve şiddetlenen yoksulluk sorunu içinde kırsal yoksulluğun sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmesidir. Bu kapsamda sürdürülebilir politikalar ile birlikte kırsal yoksulluk sorunun şiddetinin azaltılması ve çözüm yolları teorik çerçevede ele alınmaktadır.Keywords
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Yoksulluk, Kırsal Yoksulluk

References

Advanced Search


Announcements


    OCAK SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Ocak Sayımız Yayınlanmıştır.    MART SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Mart Sayımız İçin Makalenizi 01 Mart Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.Address :Göztepe Mah., Beykoz, Istanbul/TURKEY
Telephone :+90 537 579 28 78 (Turkey) Fax :+90 216 606 32 75
Email :journalssd@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri